ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

 

Vážení pacienti, klienti a rodiny hospitalizovaných,
 
Moravskoslezský kraj a náš okres patří bohužel k nejzasaženějším v nárůstu počtu případů v rámci týdenních přírůstků onemocnění Covidem. Po důkladném zvážení z důvodu rychlosti šíření zejména mutace Delta a dopadu na provoz naší nemocnice, vyhlašujeme od středy 20. října zákaz návštěv.
Naše nemocnice si nemůže opět dovolit uzavřít obory péče a lůžkové stanice zejména pro akutní pacienty a tímto opatřením riziko zavlečení nákazy na oddělení významně omezíme, protože v případě standardního režimu návštěv do nemocnice zavítá denně několik desítek návštěvníků.
Jsme si plně vědomi významu kontaktu s nejbližšími příbuznými a věřte nám že nám toto nařízení, jak nám mnozí častokrát vytýkají, nedělá vůbec radost, protože návštěvu blízkého člověka vnímáme jako součást léčebné péče a příbuzný pacienta je pro nás partnerem.
Výjimkou nadále zůstávají návštěvy u nezletilých pacientů, u pacientů v terminálním stadiu onemocnění a dále pak partner či osoba blízká při porodu a jiné závažné výjimky. Tyto návštěvy se nadále budou muset podrobit Antigennímu nebo PCR testu dle aktuálního schématu (24h-Ag, 72h-PCR).
Pacientům, kteří jsou u nás dlouhodobě hospitalizovaní například na LDN apod. se budeme snažit zabezpečit kontakt s rodinou alespoň online prostřednictvím tabletů, které jsou na oddělení k dispozici.
Jakmile se situace zlepší a návštěvní řád budeme moci vrátit do normálu, budeme Vás neprodleně informovat.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení naléhavosti situace.