Centrum pro léčbu obezity a nutriční poradna

Centrum pro léčbu obezity a nutriční poradna
Centrum pro léčbu obezity a nutriční poradna

Ambulance v kostce

Centrum pro chirurgickou léčbu obezity je určeno pro pacienty indikované k chirurgické léčbě obezity. Tito pacienti jsou v této ambulanci došetřeni, indikováni a samotnou operaci provádějí lékaři Mezioborové jednotky intenzivní péče kteří jsou zároveň lékaři Nutriční ambulance, kde jsou tito pacienti dlouhodobě pooperačně sledováni.
Nutriční ambulance spadá pod chirurgické ambulance a je určena pro pacienty s poruchou výživy. Odborně je zajištěna lékaři – chirurgy, kteří mají funkční licenci v předepisování umělé výživy a mají navíc atestaci z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pod Nutriční ambulanci spadá i Nutriční ambulance pro dětské pacienty, která se nachází v prostorách ambulancí dětského oddělení.

Mailová schránka, kam můžete psát své dotazy, připomínky nebo 
informace: info.nutricniambulance@nsphav.cz

Pracoviště ambulance

Rezervovat vyšetření