Klinická onkologie a stacionář

Klinická onkologie a stacionář

ZMĚNA PROVOZU ORL POHOTOVOSTI - VIZ. AKTUALITY

Klinická onkologie a stacionář

Ambulance v kostce

Ambulance se nachází v přízemí hlavní budovy. V této ambulanci se věnujeme pacientům se zhoubnými nádory.  Včasnou diagnostiku těchto onemocnění zajišťujeme ve spolupráci s ostatními medicínskými obory. Poskytujeme specializovanou léčebnou péči - chemoterapii, hormonální, imunologickou a podpůrnou léčbu. 
 
Spolupracujeme s onkologickými centry v rámci komplexní onkologické léčby, včetně doporučení biologické léčby. Zabezpečujeme návaznost lázeňské léčby. Pravidelně a dlouhodobě sledujeme zdravotní stav pacientů (dispenzární péče). Podílíme se ve spolupráci s praktickými lékaři a agenturami domácí péče na léčbě terminálního stádia onemocnění. Provádíme sběr epidemiologických údajů souvisejících s onkologickým onemocněním pro Národní onkologický registr ČR.

Kontakty a informace

Tel: 596 491 724
 
Po          7:00 - 15:30
Út           7:00 - 12:00 přítomna pouze sestra
Stř          7:00 - 15:00 
Čt           7:00 - 15:00
Pá          7:00 - 12:00 ordinace    12:30 - 14:00 konzília
 
 
Rezervovat vyšetření