Důležité informace

ZÁKAZ NÁVŠTĚV DO ODVOLÁNÍ z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Uzavření lůžkových oddělení Rehabilitace, ORL, Neurologie a Hematologie. LDN v současnosti nepřijímá pacienty.

Vážení zájemci o testování, prosím, čtěte důležité informace, které jsou v platnosti od 1. 11. 2021.
 

Preventivní testy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění:

 • očkovaným na covid-19 alespoň 1 dávkou očkovací látky
 • osobám do 18. let
 • osobám, které z důvodu kontraindikace nemohou podstoupit očkování proti covid-19

Frekvence těchto testů je každých 7 dní antigen + 2x  za měsíc PCR. Platnost je 3 dny u PCR a 1 den u antigenního testu.

Diagnostické testy indikuje a žádanky k nim vystavuje lékař nebo KHS. Ty jsou hrazeny 3x do měsíce všem, kdo bude lékařem nebo KHS indikován na podkladě příznaků, kontaktu s pozitivním apod.

 
Antigenní testování
Probíhá od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin. Je nutné se objednat na konkrétní čas prostřednictvím stránek centrálně spravovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Systém objednávání je jednoduchý, na tomto odkazu pro antigenní testování zvolte tlačítko objednat a poté budete přesměrováni na výběr volného data a hodiny. Můžete si rovněž stáhnout do svých mobilních telefonů aplikaci Reservatic, kde si v přehledu vyhledáte naší nemocnici. Pokud se vám po přihlášení do systému objeví informace, že máme všechny termíny obsazeny, můžete se pokusit vyhledat volné místo v jiném testovacím centru. Pro pomoc s registrací můžete volat v rámci ČR linku 1221. Každý obdrží potvrzení o výsledku provedeného testu. Antigenní testy jsou prováděny výtěrem z nosohltanu a na jejich výsledek se čeká zhruba třicet minut. Informace ohledně antigenního testování Vám zodpoví na lince 705 604 518 od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin. Cena antigenního testu je 200,- korun. Platba možná pouze platební kartou.

PCR testování

Probíhá  od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin a v sobotu od 7:00 do 12:00 hodin. Je nutné se objednat na konkrétní čas prostřednictvím stránek centrálně spravovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na tomto odkazu pro PCR testování opět zvolte tlačítko objednat a poté budete přesměrováni na výběr volného data a hodiny. Můžete si rovněž stáhnout do svých mobilních telefonů aplikaci Reservatic, kde si v přehledu vyhledáte naší nemocnici. Pokud se vám po přihlášení do systému objeví informace, že máme všechny termíny obsazeny, můžete se pokusit vyhledat volné místo v jiném testovacím centru.
K registraci samoplátců na PCR testování slouží telefonní linka 731 054 641, která je v provozu od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin a v s obotu od 7:00 do 12:00 hodin. Cena PCR testu je 814,- korun. Platba možná pouze platební kartou.

Prosím, dodržujte Vámi zvolený den a čas odběru, abyste předešli zbytečnému čekání. Přineste si s sebou občanský průkaz a kartičku pojištěnce.
 
Havířovské Očko
Od 1. 9. 2021 je očkovací centrum z haly Slávie přestěhováno do nemocničního očkovacího centra v areálu nemocnice. Nemocniční OČKO se nachází v budově stravovacího provozu (budova O), vjezd do areálu je z ul. Moskevská. Parkování pro zájemce o očkování je vyhrazeno před budovou Očka.

Provozní doba:
Pondělí 9 - 17 hodin
Útrerý, Středa, Čtvrtek 7 - 15 hodin
Pátek 8 - 16 hodin

Infolinka: 704 683 315, 704 683 316Terapie monoklonálními protilátkami
Monoklonální protilátky je nutné je podat do 10 dnů od nástupu příznaků Covid-19.

Základní podmínky:

 1. dospělí a děti starší 12 let a vážící alespoň 40 kg
 2. do 10 dnů od nástupu příznaků Covid-19
 3. klinický stav nevyžaduje hospitalizaci pro Covid-19
 4. klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podání kyslíku pro Covid-19
 5. dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

 

Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 
 • chronické onemocnění ledvin (vč. dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit 
 • imunosupresivní léčba 
 • chronické plicní onemocnění (např. obstrukční choroba plic, astma, cystická fibróza aj.)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stavy
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání 
 • stav po transplantaci orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk ≥ 65 let
 • věk ≥ 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 • kardiovaskulární onemocnění
 • hypertenze
 • chronické respirační onemocnění
 • index tělesné hmotnosti BMI ≥ 30
 • věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: 
 • BMI ≥ 85 percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů
 • srpkovitá anémie
 • vrozené nebo získané onemocnění srdce
 • neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna
 • zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporou např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s Covid-19)
 • astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků
 • jiné individuální rizikové faktory progrese Covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika
 
Vyšetření hladiny protilátek
Spousta našich pacientů stále není rozhodnuta, zdali se očkovat, nebo si nejsou jisti, zdali prodělali COVID-19 a pokud ano, začíná pro ně být důležité, jakou si během onemocnění vytvořili protilátkovou imunitu. Odběry krve se provádí standardně v odběrové místnosti v hlavní budově nemocnice. K vyšetření není nutná žádanka od lékaře, jelikož analýza není hrazena ze zdravotního pojištění. Prostřednictvím platebního terminálu přímo v odběrové místnosti zájemce zaplatí částku 450,- Kč. K odběrům se lze dostavit bez objednání v provozních hodinách odběrové místnosti ve všední dny mezi 7 a 10 hodinou. Prostřednictvím sms bude zájemci zasláno heslo k vyzvednutí výsledků, které mu přijdou na jeho e-mailovou adresu, jako odkaz přes službu Dr. Sejf. Na odkaz je nutné kliknout a heslo zadat. 
 

Režim návštěv - pokud jsou v nemocnici povoleny
V souvislosti s onemocněním Covid-19 je upraven režim návštěv podle následujícího schématu:

1) Na oddělení akutní lůžkové péče a oddělení následné péče jsou návštěvy povoleny, pokud osoba provádějící návštěvu dodrží jednu z následujících podmínek:
• doloží negativní RT-PCR test starý nejvýše 3 dny nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 24 hodin, provedený na některém z oficiálních odběrových míst;
• prokáže se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
Covid-19, přičemž od: poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců;
• v případě návštěvy mladší 6 let bude vyžadován negativní RT-PCR nebo POC pouze u osoby tuto návštěvu doprovázející;
a za podmínky, že osoba provádějící návštěvu nejeví příznaky onemocnění Covid-19.
V případě, že se bude jednat o návštěvu:
• nezletilých pacientů;
• pacientů s omezenou svéprávností;
• pacientů v terminálním stádiu onemocnění
a osoba provádějící návštěvu nebude splňovat jeden z výše uvedených požadavků, podrobí se POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo na oddělení, a to s negativním výsledkem. Stěr na oddělení je proveden pouze v případě, že by návštěva v krajní situaci nestihla podstoupit test na některém z oficiálních odběrových míst.
2) Přítomnost třetí osoby a duly u porodu je povolena za předpokladu, že třetí osoba a dula přítomna u porodu se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle bodu 1 a za splnění podmínek, kdy:
• porod musí probíhat na samostatném porodním boxu s vlastním sociálním zařízením;
• třetí osoba musí mít zamezen kontakt s ostatními rodičkami.

Všechny osoby navštěvující pacienta, nebo třetí osoby a duly, které jsou přítomny u porodu, musí mít po celou dobu přítomnosti ve zdravotnickém zařízení nasazen respirátor minimálně třídy FFP2 (nebo jeho ekvivalent) bez výdechového ventilu.
3) Návštěvy u Covid-19 pozitivních pacientů jsou povoleny pouze u dětí, pacientů v terminálním stadiu onemocnění nebo pacientů v kritickém stavu.

Osoba navštěvující Covid-19 pozitivního pacienta se musí při každé návštěvě prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu. V případě, že návštěva nepředloží potvrzení o absolvovaném testu z oficiálního odběrového místa, bude otestována na oddělení antigenním testem.
Testy na pracovištích jsou prováděny za použití OOPP: plášť, respirátor minimálně třídy FFP2, jednorázové rukavice, obličejový štít/brýle, pokrývka hlavy.
V JEDEN ČAS SMÍ BÝT U PACIENTA POUZE DVĚ OSOBY.