Ochrana osobních údajů - GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR, je v Nemocnici Havířov, příspěvková organizace, zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který dbá na to, aby bylo s osobními údaji pacientů nakládáno dle zákonných norem.

 

GDPR se řídí Zákonem o zpracování osobních údajů.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů v naší nemocnici si můžete přečíst ZDE.

Formulář Souhlas se zpracováním fotografie, audio a vodieozáznamu stáhnete ZDE

 

Hospitalizace z hlediska GDPR: 
- pacient při hospitalizaci sděluje tyto údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, celou adresu bydliště, telefonní číslo, rodinný stav a seznam rodinných příslušníků, kterým mohou být poskytnuty informace o zdravotním stavu

- pacient při hospitalizaci vyplňuje tzv. informovaný souhlas, ve kterém musí vyjmenovat všechny osoby, kterým mohou být poskytnuty informace o jeho zdravotním stavu

- v systému je automaticky vygenerováno heslo, které pacient předá všem osobám, u kterých chce, aby byly informovány o jeho zdravotním stavu

- pouze osobám, které mají toto unikátní heslo a jsou zároveň uvedeny v informovaném souhlasu pacienta, mohou být lékařem sděleny informace o zdravotním stavu 

- pokud je hospitalizován pacient v bezvědomí (není schopen určit osoby, kterým je možné podávat informace o jeho zdravotním stavu), mají právo na tyto informace osoby blízké za předpokladu, že pacient dříve nevyslovil zákaz jim informace sdělit

 

Práva pacienta z hlediska GDPR: 
- na přístup k osobním údajům
- na námitku proti zpracování osobních údajů
- na opravu osobních údajů
- na omezení zpracování
- na výmaz 
- na přenositelnost


Nahlížení do zdravotnické dokumentace:
- jedná se o placenou službu, jejíž cena se řídí platným ceníkem

- požádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu nebo kopie je možné po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem nebo primářem daného oddělení, kde je pacient hospitalizován

- podrobnosti o službě i potřebné kroky vyřizují dokumentační pracovnice jednotlivých oddělení