Výzva všem ambulantním lékařům a sestřičkám

Havířovská nemocnice již maximálně vytížená v boji s pandemií (akutní péče, testování, očkování a další „normální“ nezbytná péče), personálně oslabená, stávající ošetřovatelský i lékařský personál již pracuje na hranici svých fyzických i psychických možností, a navíc v očekávání dalšího nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů z celého okresu, obracíme se na vás opět s prosbou o pomoc při zajištění péče o pacienty v souvislostí s pandemií COVID-19.

 

Vaši pomoc potřebujeme se zajištěním zejména:

  • služby LPS praktických lékařů
  • lékařský dohled v očkovacím centru (praktici, specialisté, pediatři) 
  • sestry pro očkování, nebo pomoc na lůžkových stanicích (COVID i neCOVID)