Ви написали про нас (відгуки)

Свої подяки можете надіслати на email gabriela.dobesova@nemhav.cz sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

ORL 20.5.2024

Dobrý den pane řediteli a hlavní sestro,

 a ambulanci ORL za profesionální přístup, za empatii, milé slovo, přátelský úsměv a vždy vřelou komunikaci. Na tomto oddělení nebylo nic problémem, cítila jsem se jako doma a za to jsem byla moc vděčná.

Dále děkuji za empatii, odbornost, profesionalitu primářce MUDr. Evě Mrázkové PhD. a všem lékařům a lékařkám ORL oddělení za péči.

Dále bych chtěla poděkovat MUDr. Evaldu Záthureckému, který mě ošetřoval na ambulanci ORL, tak i na oddělení ORL, za jeho profesionalitu, lidskost, vždy mi vše odborně vysvětlil. Cítila jsem se v bezpečí.

A také děkuji vrchní sestře Ivaně Pánikové, že má na svém oddělení úžasné zdravotní sestřičky a ošetřovatelky.

Z celého srdce děkuji za Vaši péči.

Bc. Lucie Tchýrová.

Urgent 9.5.2024

Dobrý den ,ráda bych svým jménem vyjádřila pochvalu pánu ,zřejmě , zdravotnímu bratrovi ,který byl dnes v odpoledních hodinách na recepci oddělení chirurgie ( myšlena recept přímo u ambulancí chirurgie ), bohužel neznám jméno . Pána jsem měla čest na tomto oddělení potkat již několikrát a vždy byl velice vstřícný , milý , ochotný a velmi hodný ! Jsem ráda a velmi mě těší ,že takové lidi mohu potkat a mít pocit určitého komfortu a pochopení . Pán je na správném místě a umí s lidmi velmi krásně jednat . Tak bych ,alespoň , ráda touhle cestou mu vyjádřila VELKÉ DÍKY , které mu patří za to ,jak vykonává svou práci a jak se krásně a zdvořile umí chovat k lidem kolem sebe ! Byla bych vděčná za osobní vyřízení . Jméno sice neznám , ale pán velmi sympatický, tmavé vlasy , zřejmě středního věku . Děkuji moc , a taktéž děkuji za vaši péči, která se nám vždy  dostalo ! S pozdravem Anna Rýdl .

Hematologická ambulance 9.5.2024

Dobrý den, jelikož jsem nikde nenašel email na pochvalu popřípadě poděkování, píšu vám sem. Dnes ráno jsem navštívil vaší ambulanci na hematologii z důvodu odběru krve, musím říct, že zde máte profesionální sestřičky, pracovnice, které lidský, ale profesně Bezchybně pracují s námi pacienty. Velice si vážím takového přístupu, a děkuji že máme mezi sebou takové lidi i v téhle těžké době zvlášť na těchto exponovaných odděleních. S úctou a pokorou

Pavel Svoreň

Ortopedie 29.4.2024

Dobrý den.

Musím se přiznat, že kudy chodím, tudy oceňuji systém předoperační a pooperační péče o člověka, který se díky operaci stane vaším pacientem. Konkrétně mám na mysli systém, který je zaveden na novém Ortopedickém oddělení. Z mého pohledu je funkční a velmi přínosný. Počínaje první informační schůzkou s milou koordinátorkou operačního programu paní Petrou Watorovou, přes péči odborného týmu lůžkové stanice Ortopedického oddělení, dále Rehabilitačního oddělení až po převoz do lázní.Celý tento proces je profesionálně naplánovaný a zkoordinovaný. Pro mě jako pacienta byl velmi užitečný, protože mi poskytl potřebné informace, pomohl mě snížit strach, obavy . Je známo, že dobrý psychický stav pacienta přispívá ke zdárnému průběhu léčby... Jediné, co mě chybělo, byly pooperační informace od operatéra o průběhu operace .

Děkuji celému týmu havířovské nemocnice, 

přeji mu hodně zdraví, síly, optimismu a entuziasmu.

Prajerová