Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Chirurgie, Geriatrie 9.6.2024

Děkujeme všem pracovníkům oddělení geriatrie nemocnice Havířov, kteří pečovali o našeho milovaného tatínka /dědečka Jaromíra Čaše v době jeho pobývání v nemocnici. Největší poděkování patří oddělení chirurgie - blok C za empatický a vstřícný přístup v posledních 9 dnech. Děkujeme ošetřujícímu lékaři za vstřícné jednání a ze srdce děkujeme sestrám, které dne 6. 6. měly na oddělení směnu. Jejich empatie a ochotné jednání nám umožnily strávit poslední hodiny v poklidu u lůžka našeho milovaného. Nesmírně si vážíme všeho, co pro nás v danou chvíli dělaly.  

Urologie, MOJIP 5.6.2024

Vážený pane řediteli,
velmi rád bych chtěl poděkovat primáři Kopeckému, lékařům, sestrám a dalšímu personálu lůžkové části urologického oddělení Nemocnice Havířov za odbornou péči, obětavost, trpělivost a obrovskou vstřícnost, kterou nejen mi, ale všem pacientům byla denně poskytována. Na oddělení jsem byl hospitalizován v době od 28.5. až do 1.6.2024 včetně chirurgického zákroku. V optimistické atmosféře, která je na oddělení, jak jsem se přesvědčil, naprosto běžná, se mi rozplynuly veškeré obavy z chirurgického zákroku a následné léčby což se mi také potvrdilo. Chtěl bych poděkovat lékařům, kteří mě operovali i personálu JIP kde jsem strávil pooperační hospitalizaci. Jejich přístup byl taktéž příkladný.
Nesmírně si vážím odbornosti, práce, obětavosti a optimismu lékařů, sestřiček a personálu urologického oddělení a přeji jim hodně úspěchů a laskavosti v další práci.
S pozdravem
Pavel Bracháček