Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Urgentní příjem 28.5.2023

Vážení,
velmi bych chtěla poděkovat za Vámi poskytované služby na urgentním příjmu a pohotovosti jak pro děti, tak dospělé.
Pokaždé jsme se setkali s velmi milým a profesionálním, ale hlavně lidským přístupem.
Velký dík hlavně dětským lékařkám a sestrám, které vždy jednaly tak, aby vyšetření děti zvládly s co nejmenším stresem. Vím, že takový přístup není samozřejmostí. 
Ještě jednou děkuji.
 
Srdečně,
Jana Pavelčáková

Chirurgie, neurologie, funkční diagnostika 23.5.2023

Dobrý den,
po kolapsových epizodách jsem se dostala k vám do nemocnice a prošla několika odděleními. Chtěla bych moc poděkovat lékařům MUDr. Slywkovi a MUDr. Košťálovi za pečlivost, trpělivost, lidský přístup a ochotu mi vše vysvětlit. 
Moje velké díky patří také ovšem sestřičce Lucii Staňkové z funkční diagnostiky. Tato sestřička je naprostý anděl. Laskavá, usměvavá, ke všem- bez rozdílu, za všech okolností! Její pozitivní naladění je naprosto unikátní a pohlazením po duši. Je to skutečně člověk na svém místě a věřím, že svou práci dělá skvěle a ráda.
Jsem skutečně mile potěšena skvělým personálem vaší nemocnice a moc vám všem děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne, Miriam. 

Funkční diagnostika 18.5.2023

Vážený pane řediteli,
 
ráda bych Vám touto cestou vyjádřila své srdečné poděkování za to, že ve Vašem zdravotním týmu zaměstnáváte tak usměvavý, profesionální a hlavně s lidským přístupem personál. Jedná se konkrétně o zdravotní sestřičku paní Lucii Staňkovou. Tato pracuje na funkční diagnostice.
 
V dnešní negativní a uspěchané době, kdy jsou lidé na sebe často zlí, je tato sestřička pohlazením na duši. Byla jsem u vás 4x (holter), a vždy jsem odcházela s úsměvem na rtech a s vědomím, že ještě takto pozitivní lidé existují. Bereme věci jako samozřejmost, a ne vždy umíme ocenit práci druhých. Jsem také v každodenním kontaktu s lidmi a vím, jak je práce s lidmi někdy velmi náročná. Vaše sestřička má kolem sebe pacienty nemocné, starší či mladší generace, usměvavé, negativní atd., a i tak je stále pozitivní a k pacientům velmi milá. Za takový přístup si ji nesmírně vážím, ne vždy jsem se totiž s tímto setkala. Je vidět, že svou práci zdravotní sestry dělá srdcem, a tak by to mělo fungovat všude, hned by ten svět byl veselejší.
 
Budu velmi ráda, jak se mé ,, poděkování " dostane k jejímu nadřízenému. Věřím ale, že pan doktor jistě ví, že má takto skvělou sestru ve svém týmu a váží si jí.
 
S úctou
Matusik Kateřina, pacientka NsP Havířov