Lékařská knihovna

ZMĚNA PROVOZU ORL POHOTOVOSTI - VIZ. AKTUALITY

Lékařská knihovna

ONLINE KNIŽNÍ KATALOG

Lékařská knihovna Nemocnice Havířov, p.o. je součástí národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví od roku 1994. Na základě osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR splňuje podmínky pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Své služby poskytuje zaměstnancům havířovské nemocnice a studentům.

Skladbou fondu, který je zaměřen na zdravotnickou literaturu, pomáhá zaměstnancům nemocnice v získání a prohlubování odborných kvalifikací a v celoživotním vzdělávání. Lékařská knihovna rovněž splňuje kritéria pro podporu vědy a výzkumu.