COVID-19 - důležité informace

Interní ultrazvuk + echokardiografie:

Interní ultrazvuk a ECHO přestěhováno do nových prostor, 1. patro, naproti interní ambulance č. 3 MUDr. Kotlářové.

POZOR: od 5.12. je ukončen provoz odběrového centra... vše ohledně očkování a testování na portálu MZ ČR

 
Očkovací centrum - OČKO
Očkovací centrum se nachází v budově stravovacího provozu (budova O), vjezd do areálu je z ul. Moskevská. Parkování pro zájemce o očkování je vyhrazeno před budovou.
 
 
Provozní doba Očka v 1. pololetí roku 2023:

OČKOVÁNÍ DĚTÍ 5-11 LET: ve dnech 30.1., 20.2., 13.3., 3.4., 24.4.,15.5., 5.6. a 26.6. v DĚTSKÉ ambulanci od 8 do 10 hodin.

OČKOVÁNÍ DOSPĚLÝCH: ve dnech 3.2., 24.2., 17.3., 28.4., 19.5., 9.6. a 30.6. v OČKOVACÍM CENTRU od 11 do 14 hodin.

 

Infolinka: 704 683 316


Terapie monoklonálními protilátkami
Monoklonální protilátky je nutné je podat do 10 dnů od nástupu příznaků Covid-19.

Základní podmínky:

 1. dospělí a děti starší 12 let a vážící alespoň 40 kg
 2. do 10 dnů od nástupu příznaků Covid-19
 3. klinický stav nevyžaduje hospitalizaci pro Covid-19
 4. klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podání kyslíku pro Covid-19
 5. dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

 

Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 
 • chronické onemocnění ledvin (vč. dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit 
 • imunosupresivní léčba 
 • chronické plicní onemocnění (např. obstrukční choroba plic, astma, cystická fibróza aj.)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stavy
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání 
 • stav po transplantaci orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk ≥ 65 let
 • věk ≥ 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 • kardiovaskulární onemocnění
 • hypertenze
 • chronické respirační onemocnění
 • index tělesné hmotnosti BMI ≥ 30
 • věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: 
 • BMI ≥ 85 percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů
 • srpkovitá anémie
 • vrozené nebo získané onemocnění srdce
 • neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna
 • zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporou např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s Covid-19)
 • astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků
 • jiné individuální rizikové faktory progrese Covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika
 
Vyšetření hladiny protilátek
Spousta našich pacientů stále není rozhodnuta, zdali se očkovat, nebo si nejsou jisti, zdali prodělali COVID-19 a pokud ano, začíná pro ně být důležité, jakou si během onemocnění vytvořili protilátkovou imunitu. Odběry krve se provádí standardně v odběrové místnosti v hlavní budově nemocnice. K vyšetření není nutná žádanka od lékaře, jelikož analýza není hrazena ze zdravotního pojištění. Prostřednictvím platebního terminálu přímo v odběrové místnosti zájemce zaplatí částku 450,- Kč. K odběrům se lze dostavit bez objednání v provozních hodinách odběrové místnosti ve všední dny mezi 7 a 10 hodinou. Prostřednictvím sms bude zájemci zasláno heslo k vyzvednutí výsledků, které mu přijdou na jeho e-mailovou adresu, jako odkaz přes službu Dr. Sejf. Na odkaz je nutné kliknout a heslo zadat. 
 

REŽIM NÁVŠTĚV V SOUVISLOSTI S COVID-19

Sledujte sekci omezení provozu.


Doporučená návštěvní doba je 15:00 - 17:00 hodin. Mimo návštěvní hodiny lze domluvit návštěvu s ošetřujícím lékařem.