Společenská odpovědnost

Corporate Social Responsibility

ZMĚNA PROVOZU ORL POHOTOVOSTI - VIZ. AKTUALITY

Společenská odpovědnost
Naše nemocnice se hrdě hlásí k principům společenské odpovědnosti. Jsme nemocnice, která je otevřená všem pacientům a zaměstnanci jsou stále připraveni jim pomáhat. Do každodenních aktivit a chování se snažíme maximálně integrovat sociální a ekologická hlediska tak, abychom byli prospěšní široké veřejnosti. Cítíme dlouhodobou odpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí. Jsme si vědomi toho, že nemocnice je úzce spjata nejen se svými zaměstnanci a pacienty, ale je nedílnou součástí celé společnosti, proto se snažíme naplňovat všechny tři oblasti společenské odpovědnosti.
 
 
Sociální oblast
V této oblasti se zaměřujeme především na péči o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, příjemné pracovní prostředí a odpovídající pracovní podmínky, zrekonstruovali jsme šatny a zaměstnaneckou jídelnu. K utužení firemní kultury pořádáme různé zaměstnanecké eventy.  Podporujeme zvyšování kvalifikace a možnost kariérního růstu a pomáháme našim zaměstnancům skloubit pracovní a rodinný život. Podporujeme princip rovných příležitostí a zajišťujeme pracovní místa také zdravotně znevýhodněným lidem a minoritním skupinám obyvatel. Ve vztahu k pacientům preferujeme etické chování a postupy ve smyslu lege artis. Pro pacienty i širokou veřejnost pravidelně pořádáme osvětové akce zaměřené na zdraví, např. den ledvin nebo měsíc urologické prevence a rekonstruujeme lůžková oddělení i ambulance, naposledy prošel rekonstrukcí Urgentní příjem. Posledním počinem bylo otevření Rezervační kanceláře, která usnadňuje kontakt s nemocnicí především seniorům. Spolupracujeme rovněž s neziskovými organizacemi a nadačními fondy v rámci dobrovolnických programů a akcí jako Movember nebo Papučový den. V rámci přiblížení nemocnice hendikepovaným pacientům jsme zavedli službu online tlumočení do znakového jazyka pro sluchově znevýhodněné osoby - tzv. Tichou linku. Pro děti našich zaměstnanců jsme otevřeli nemocniční školku. 
 
 
 
Ekonomická oblast
Snažíme se o všestrannou transparentnost našeho jednání, zveřejňujeme výroční zprávy, ve kterých se široké veřejnost může seznámit s hospodařením nemocnice. Jednáme fér a odmítáme korupci. Udržujeme dobré vztahy s našimi obchodními partnery, se zřizovatelem a domovským městem Havířov. Uspořené náklady investujeme do dalšího vylepšení péče a nemocničního prostředí. Snažíme se hledat úspory v energetickém hospodářství nemocnice: všechny radiátory máme osazeny termohlavicemi, v místech, kde se svítí více hodin denně, máme vyměněna světla za moderní a úsporná. V méně exponovaných místech probíhá výměna za nová světla průběžně.
 


Enviromentální oblast
Při výběru našich dodavatelů pečlivě zvažujeme ekologická kritéria, nakupujeme zboží z recyklovatelných materiálů, ekologicky šetrné čistící prostředky a energeticky nenáročná zařízení, třídíme odpad. Snažíme se podporovat místní prodejce a dodavatele. Věnujeme se ekologickému managementu - do provozu jsme uvedli dekontaminační jednotkou pro eliminaci nebezpečných vlastností nemocničního odpadu a nemocnici čistíme ozonem.  V plánu máme začít využívat obnovitelné zdroje a další energeticky úsporná opatření. Podporujeme ekologicky šetrné cesty do zaměstnání, máme zbudován přístřešek pro kola a před nemocnicí stanici se sdílenými koly a nabíjející stanici pro elektromobily. Snažíme se rovněž o optimalizaci logistiky. Náš stravovací provoz si dal za úkol omezit plýtvání jídlem, nevydané obědy se prodávají v nemocničním bistru, nebo je snědí na večeři pacienti.
 
Pro podrobné informace o všech akcích sledujte aktuality a sociální sítě naší nemocnice.