Referát zdravotně-sociálních služeb

ZMĚNA PROVOZU ORL POHOTOVOSTI - VIZ. AKTUALITY

 

Zdravotně-sociální pracovnice poskytují sociální poradenství a pomoc pacientům, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni a pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí se dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Při řešení těchto situací úzce spolupracují s rodinou pacientů, praktickými lékaři, sociálními odbory, ...organizacemi poskytujícími terénní, ambulantní a pobytové sociální služby. Zvýšenou pozornost věnují dětem z dysfunkčních rodin, dětem nezletilých matek, dětem zanedbaným, ohroženým násilím, závislým na návykových látkách, dětem s výchovnými problémy a u dětí, u kterých je nutno zajistit náhradní rodinnou péči.

• zajišťují následnou lůžkovou péči /léčebny, oddělení následné péče, hospice/
• u osob bez přístřeší /azylové domy, ubytovny/
• poskytují sociální poradenství

Bernatíková Eva 

 • dětské
 • gynekologie
 • interna
 • ORL
 • rehabilitace


Bednarzová Pavlína

 • psychiatrie 
 • chirurgie
 • MOJIP
 • urologie
 • infekce


Prokopová Pavlína
 

 • LDN
 • geriatrie
 • neurologie
 • hematologie
 • ARIM