Dobrovolnictví

Zákaz návštěv na oddělení ARIM z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Dobrovolnictví