Informace pro pacienty

ZMĚNA PROVOZU ORL POHOTOVOSTI - VIZ. AKTUALITY