Virtuální realita učí zdravotníky havířovské nemocnice lépe komunikovat a reagovat na krizové situace

Virtuální realita a umělá inteligence stále častěji pronikají do běžného života. Zdravotníky havířovské nemocnice učí komunikaci a jako první prošli workshopem členové paliativního týmu.
 

V životě mohou nastat chvíle, kdy je potřeba citlivě sdělit pacientovi či rodinnému příslušníku závažnou zprávu. Virtuální realita a umělá inteligence nabízí simulace, kde mohou zdravotníci procvičovat různé scénáře pomocí interaktivního 3D prostředí. V havířovské nemocnici se konala třetí série workshopů, na kterých se zdravotníci procvičovali v komunikaci.

Martina Jurigová, zdravotní sestra, lektorka komunikace ComGuide: “My jsme vytvořili novou aplikaci ve virtuální realitě, kde mají zdravotníci možnost mluvit s virtuálním pacientem a vyzkoušet si, jaké to je sdělit mu nějakou závažnou zprávu. Ať už to, že mu zemřela manželka, nebo to, že je nevyléčitelně nemocný a je to proto, že jsme v praxi viděli a jsme svědky toho, že celá řada zdravotníků v téhle situaci neví, jak reagovat, jak s těmi pacienty mluvit a velmi často to pak vede ke konfliktům, nebo k nějakým nedorozuměním na obou stranách a ty situace nejsou úplně vhodně řešené. Takže proto jsme vyvinuli tuto aplikaci, aby zdravotníci si to mohli vyzkoušet tyto situace na nečisto v nějakém bezpečném prostředí a naučit se, jakými technikami závažné zprávy sdělit.”

Pro zdravotníky byl nácvik krizové komunikace vnímán velmi pozitivně.

Monika Neškerová, všeobecná sestra oddělení ARIM: "Myslím, že nácvik této krizové komunikace s pacienty závažné zprávy pomocí virtuální reality má velkou budoucnost vzhledem k tomu, že spousta zdravotnického personálu se toho bojí, obává se té situace, která by mohla nastat. Bojí se těch reakcí živých pacientů, tak takto mají bezpečně možnost si vyzkoušet komunikaci s tím virtuálním pacientem. Na tu svou větu vidí okamžitou odpověď. Ta umělá inteligence opravdu dobře reaguje. Naše skupina měla pánovi oznámit, že během dopravní nehody, kdy byli odvezeni do nemocnice, jeho manželku museli akutně operovat a jeho manželka na sále zemřela a my jsme museli s touto informací pracovat a museli jsme to citlivě sdělit tomu pacientovi a cokoliv jsme řekli, tak ten pacient hned reagoval. Jako koordinátor paliativního týmu jsem měla možnost si toto školení vyzkoušet už dvakrát. Chtěla bych to moc doporučit svým kolegům zdravotníkům. Je to neocenitelná zkušenost v tom, že nikomu neublíží, nikdo je nebude hodnotit, nikdo je nebude soudit."
 
Renáta Tydlačková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči: “Vybrali jsme pro první skupinu, která prošla školením virtuální reality skupinu, která se věnuje paliativě v naší nemocnici. Čili, byli to členové paliativního týmu. Jak lékaři, tak sestry. Paliativní tým je skupina sester a lékařů, kteří se věnují pacientům, kteří mají závažné onkologické i neonkologické onemocnění a ta péče vyžaduje trochu jiný přístup. Je to péče i na sklonku života.”

Účastníci workshopu získali neocenitelnou zkušenost a následně budou v komunikaci proškolováni i další zdravotníci havířovské nemocnice.