Ви написали про нас (відгуки)

Свої подяки можете надіслати на email gabriela.dobesova@nemhav.cz sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Rehabilitace 18.4.2023

Dobrý den,

chtěl bych touto cestou vyjádřit velké, ale opravdu velké poděkování celému RHB oddělení - lůžková stanice.

Ihned, když mi byla po druhé operaci páteře indikována rehabilitace, jsem věděl, že tuto rehabilitaci chci absolvovat u vás v Havířově, v pro mne již dobře známém RHB oddělení paní primářky MUDr. Crhánové.

Jmenovitě paní primářce chci velmi poděkovat za vstřícný a rychlý přístup, kdy se mi věnovala i v nelehkých podmínkách, těsně před stěhováním své ambulance ze suterénu do 4. patra a nenechala mě zbytečně "zatuhnout" doma.
Moc Vám děkuji paní primářko.

Naprosto profesionální - přesto hřejivě lidský - přístup všech složek bezchybně pracujícího týmu, počínaje lékaři, kteří všechny indikované procedury automaticky vysvětlí, od očekávaného efektu až po vlastní průběh tak, aby se zejména dříve narození pacienti té či oné procedury zbytečně neobávali, a na případné doplňující otázky - kterých většinou není třeba - rádi a s úsměvem odpoví, přes trpělivé a ochotné zdravotní sestry, které jsou s pacienty celý den/noc a jejichž práce je mnohdy nedoceněná až k ošetřovatelkám, které se s úsměvem na rtech věnují všem, na tomto oddělení méně pohyblivým, po různých operacích "rozbolavělým" pacientům i přesto, že jsou, bohužel, některými pacienty často přehlíženy.

Poděkování patří i fyzioterapeutickému týmu, který se s trpělivostí a empatií snaží pacientům pomoci k soběstačnosti, samostatnosti a k návratu do běžného života.

Ještě jednou z celého srdce děkuji skvěle fungujícímu, do sebe zapadajícímu týmu, do jehož léčivých rukou se v případě potřeby vždy s důvěrou svěřím.
Děkuji, děkuji, děkuji.

Hospitalizace od 30.3 do 20.4.2023


S pozdravem
Dušan Dlouhý

Rehabilitace 30.1.2023

Dobrý den. Dnes 31.1.2023 jsem byl propuštěn z Rehabilitačního oddělení Nemocnice Havířov. Tímto chci pochválit veškerý zdravotnický personál, který se o mne staral vždy s důkladnou péčí, s láskou, ochotou a slušným jednáním.
Pokud bude možnost ze strany ředitelství Nemocnice Havířov dodat na Rehabilitační oddělení (lůžková část) aspoň písemnou pochvalu, vím, že to zdravotní personál velmi potěší.
Děkuji vám moc a přeji krásný celý týden, měsíce, roky ve zdraví.
S pozdravem: Schmid Jindřich

 

Neurologie, interna, rehabilitace 27.2.2022

Dne 27.2.2022 jsem byla přijata pro nedostatek míst na neurologii na internu II. Po dobu 9. dnů mi byla poskytována perfektní péče všech lékařů i sester. Děkuji. V léčbě jsem pokračovala na lůžkovém odd. rehabilitace pod vedením primářky Crhánové. Chtěla bych poděkovat sestrám, ošetrovatelkám i ostatnímu personálu pod vedením vrchní sestry Veselkové za vzornou péči. Můj dík patří rovněž ošetřující lékařce MUDr. Krejčí za vstřícnost a laskavost. Nemalý dík patří fyzioterapeutce Karle Bednárikové za nácvik cviků a citlivé masáže. Poděkování patří i sestře Kubíkové na vodoléčbě za vždy usměvavou tvář. Ještě jednou mé vřelé díky.

Mikulová

Rehabilitace 9.6.2022

Zdravím,

dovoluji si touto cestou, i když se zpožděním, poděkovat celému týmu rehabilitačního oddělení, jménem mé maminky, Ludmily Motykové, která je pravidelným pacientem tohoto oddělení.
 
Z jejího sdělení musím vyzdvihnout velice vstřícný, chápavý a hlavně profesionální přístup celého oddělení a hlavně lidský přístup paní primářky Crhánové, a to jak v těžké době covidu, tak v běžné péči.

Jsem moc vděčná, že v době, kdy  neoperovatelní pacienti s velmi omezeným pohybem a velkými bolestmi, kteří jsou ale pro sociální systém zdrávi, a nemají tímto nárok na žádnou pomoc a oporu,  najdou takto vstřícnou pomoc i v tak nelehkých podmínkách našeho zdravotnictví, a to vše se ještě snoubí s lidskostí, vstřícností, pochopením a profesionalitou. 
 
Ještě jednou děkuji celému oddělení za maminku a jí podobné pacienty a přeji kolektivu rehabilitačního oddělení hodně štěstí a snad, aby vytrvali v takto záslužné práci i nadále.
 

S velkým poděkováním

dcera p. Motykové,

Lenka Sedláková