Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Rehabilitace 30.1.2023

Dobrý den. Dnes 31.1.2023 jsem byl propuštěn z Rehabilitačního oddělení Nemocnice Havířov. Tímto chci pochválit veškerý zdravotnický personál, který se o mne staral vždy s důkladnou péčí, s láskou, ochotou a slušným jednáním.
Pokud bude možnost ze strany ředitelství Nemocnice Havířov dodat na Rehabilitační oddělení (lůžková část) aspoň písemnou pochvalu, vím, že to zdravotní personál velmi potěší.
Děkuji vám moc a přeji krásný celý týden, měsíce, roky ve zdraví.
S pozdravem: Schmid Jindřich

 

Rehabilitace 30.11.2022

Poprvé až v důchodovém věku jsem potřebovala rehabilitaci. Na doporučení odborníků, že v současné době je v našem okolí nejlepší Rehabilitace v Havířovské nemocnici, jsem tuto službu využila na přelomu letošního měsíce září a října. Všechny typy procedur byly odváděny z pozice tohoto  Rehabilitačního oddělení  a především jeho zdravotnického personálu jako příjemné,  uspokojivé po všech stránkách, včetně ochotného a laskavého jednání. I u ostatních pacientů bylo možné vypozorovat pohodu. Žádné zbytečné “papírování”, čekání.  Vše navazovalo a bylo plynulé,  výborně organizované,  bez jakýchkoliv problémů. Za maximálně dobře prováděné úkony je třeba vyjádřit VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. 

Marcela Žoričová.

Rehabilitace 26.11.2022

Dobrý den,
Opět jsem po nějaké době musela navštívit lůžkovou rehabilitaci po doporučení neurologa a to od 9.11.-23.11.2022.

Chci moc poděkovat paní doktorce Kateřině Sležkové za péči i když výsledek mého léčení nebyl nejlepší pro přetrvávající obtíže.

Moc bych pak chtěla opět poděkovat všem sestřičkám na oddělení za péči a pochopení. Byly opět perfektní a moc si vážím jejich práce, která není lehká. I díky nim jsem se tam cítila opět dobře.

Zároveň chci moc poděkovat jedné z nich a to sestřičce Jolance Bačové za její perfektní péči za celé roky co se z oddělení známe. Přeji ji do dalších let jen to nejlepší a ať si důchod pořádně užije. Každopádně mi bude na oddělení moc chybět.

Také bych chtěla poděkovat fyzioterapeutce Barboře Smigové za její péči při mé rehabilitaci páteře.

Taktéž mé poděkování patří fyzioterapeutce Kateřině Urbánkové za několikaměsíční péči při mé rehabilitaci po operaci ramene.

Oddělení rehabilitace pod vedením paní primářky dr.Mirky Crhánové mohu jen doporučit.

Ještě jednou moc děkuji za péči.

Silvie Urbančíková
Havířov