Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Ortopedie, MOJIP, chirurgie, rehabilitace 4.2.2024

Dobrý den,
chtěla bych poděkovat, za perfektní provedení operace TEP kyčle u maminky, ortopedickému týmu pod vedením pana primáře MUDr. Gongola a také za profesionální následnou péči na MOJIP, chirurgickém a rehabilitačním oddělení. Setkali jsme se se vstřícností, empatií a ochotou. Zvláštní poděkování patří p.Watorové, která provázela maminku od předoperačních vyšetření až po předání do lázeňské péče. Mohli jsme se na ni obrátit s jakýmkoliv dotazem a vždy nám dokázala pomoci. Děkujeme za její profesionální přístup, ochotu a laskavost. Je skvělé, že ve vaší nemocnici existuje tato funkce koordinátorky, která je k dispozici pacientům jak v předoperačním období tak v době hospitalizace.
Se srdečným poděkováním,
Pavla Soszková

Rehabilitace 25.1.2024

Dobrý den,
 
chtěl bych touto cestou vyjádřit velké poděkování celé lůžkové stanici RHB oddělení paní primářky MUDr. Crhánové.
 
Po necelém roce jsem se vzhledem ke svým přetrvávajícím potížím s páteří opět dostal do dobrých, nebojím se napsat léčivých rukou personálu tohoto oddělení.
Vzhledem ke skutečnosti, že je mi toto prostředí již důvěrně známé, mohu objektivně porovnat všechny své dosavadní pobyty.
A výsledek mého porovnání?
 
Žádný rozdíl. Myšleno v dobrém.
 
Paní primářka s úspěchem vychovavá další generaci lékařů, jimž krom odborných znalostí nechybí ani pro toto oddělení tak potřebná dávka empatie, jmenovitě bych zmínil svou ošetřující lékařku MUDr. Rizmanovou.
Děkuji.
 
Sestry se spolu s ošetřovatelkami s trpělivostí jim vlastní dennodenně starají o pacienty a jejich potřeby a přes svou nelehkou práci mají pro každého vlídné a laskavé slovo.
Děkuji Vám milé sestřičky a "ošky".
 
Mé poděkování patří i všem fyzioterapeut, m, kteří se, krůček po krůčku, snaží své klienty postavit zpět na nohy a to v doslovném i přeneseném významu.
Umí motivovat, umí pochválit, zkrátka v naprosté většině případů vědí, co který člověk potřebuje, co na koho "platí".
 
Poděkování patří rovněž fyzioterapeutkám elektroléčby v Óčku.
 
S velkou úctou a hlubokou poklonou k vzorně fungujícímu týmu.
 
Souhlasím se zveřejněním.
 
S pozdravem
Dušan Dlouhý 

Chirurgie, RDG, Rehabilitace 3.1.2024

Koncem srpna loňského roku jsem utrpěl při sportu poměrně těžký úraz a díky několika měsíční péči zdravotníků Nemocnice Havířov jsem se mohl navrátit s Novým rokem 2024 zpět do práce.
Chtěl bych velmi poděkovat zaměstnancům Chirurgického oddělení a chirurgické ambulance v čele s p. primářem, náměstkem ředitele MUDr. Martinem Sedláčkem MBAce, kolektivu Radiologického oddělení v čele s p. primářem MUDr. Patrikem Valentou a v neposlední řadě kolektivu Rehabilitace v čele s primářkou MUDr. Mirkou Chánovou, konkrétně MUDr. Dáše Burešové a dalším zaměstnancům, z nichž zejména fyzioterapeut Bc. Tomáš Siuda se v konečné fázi velmi zasloužil svým vysoce profesionálním přístupem k završení celkové léčby a k mému návratu ke zdraví. Zvláštní poděkování za pomoc při řešení poúrazových komplikací bych rád věnoval neurologovi MUDr. Danielovi Ryškovi za jeho erudovanou vstřícnost a ochotu.
Ještě jednou děkuji ze srdce všem a dovoluji si popřát úspěšný nový rok 2024, prožitý ve zdraví a celkové pohodě.
Dušan Benda