NÁVŠTĚVY hospitalizovaných pacientů

Vážení pacienti, 

na odděleních ARIM, Interní JIP a MOJIP platí od 4.1.2023 zákaz návštěv, kvůli zhoršené epidemiologické situaci z důvodu významného výskytu chřipky v populaci. Na těchto odděleních budou návštěvy řešeny individuálně po domluvě s ošetřujícím lékařem. Při návštěvě je doporučen respirátor FFP2 bez výdechového ventilu. Prosíme, noste ochranu dýchacích cest také při  návštěvách na ostatních lůžkových oddělení.  V případě virového/respiračního onemocnění zvažte svou návštěvu v nemocnici z důvodu ochrany našich pacientů a Vašich příbuzných. 

 

Děkujeme.