POZOR! Omezení provozu WC

Nemocnice Havířov, která nedávno oslavila 50 let své existence, dlouhodobě prochází postupnými stavebně rekonstrukčními dodávkami, jejichž účelem je modernizace jednotlivých provozů nemocnice. Snahou vedení nemocnice je zajistit nejen moderní vzhled, ale především zlepšit celkové podmínky pro pacienty a zdravotní personál při zajišťování léčebné péče. Tomuto úsilí odpovídá i rozsah prováděných prací na několika odděleních současně, který je ve svém souběhu ovlivněn poskytnutými dotacemi z evropských fondů a od našeho zřizovatele Moravskoslezského kraje. Snahou je práce zajišťovat a koordinovat s minimálním negativním dopadem nejen na samotný provoz nemocnice, ale především vůči pacientům.
 
Jedním z pracovišť, kde se provádí rozsáhlá rekonstrukce je oddělení ambulantní rehabilitace v suterénu. Při výměně svislých kanalizačních potrubí jsou postupně odpojována jednotlivá sociální zařízení ve vyšších patrech. V rámci koordinace postupu prací na stavbě omylem došlo v pátek 27.7.2023 k vyřazení provozu sociálních zařízení pro veřejnost v přízemí hlavní budovy. Provozně omezená WC budou viditělně označena včetně označení náhradních v provozu.
 
Za vzniklé potíže se Vám omlouváme.