Rezervovat očkování

Centrální systém registrací je zpřístupněn pro osoby starší 12 let.

Registrované osoby jsou v systému řazeny podle data jejich registrace.

Registrace prostřednictvím praktických lékařů je zpřístupněna pro osoby starší 18 let, které nejsou registrovány na očkovacích místech.

Žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech na posledních chvíli (48 hod předem), je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

PŘEHLED OČKOVACÍCH MÍST

REZERVACE