Úkony provedené na žádost pacienta

1008 CD, DVD nosič (1 ks) + připočtení souvisejícího úkonu dle ceníku 10,00 Kč
4401 Cizí strávníci: oběd bez rozdílu diety 85,00 Kč
4905 Kopírování a tisky pro veřejnost (v papírové, elektronické podobě): a) A4 - jednostranně černobíle 3,00 Kč
4905 Kopírování a tisky pro veřejnost (v papírové, elektronické podobě): b) A4 - oboustranně černobíle 5,00 Kč
4905 Kopírování a tisky pro veřejnost (v papírové, elektronické podobě): c) A3 - jednostranně černobíle 5,00 Kč
4905 Kopírování a tisky pro veřejnost (v papírové, elektronické podobě): d) A3 - oboustranně černobíle 8,00 Kč
4904 Odborné stáže (NLZP, ostatní) 290,00 Kč
4904 Odborné stáže (NLZP, ostatní) - dlouhodobá; stáž v trvání nejméně 20 dnů 5 000,00 Kč
4903 Odborné stáže (VŠ) 390,00 Kč
4903 Odborné stáže (VŠ) - dlouhodobá; stáž v trvání nejméně 15 dnů 5 000,00 Kč
1017 Ověření registrace pacienta pro "pacientský portál" zdarma
4304 Parkování v areálu nemocnice - soukromé vozidlo (1 den - 24 hodin) 200,00 Kč
1006 Pořízení a zaslání kopie zdravotní dokumentace viz úkon č. 4905 (pořízení fotokopie); dle ceníku České pošty
1014 Posouzení o bolestném 500,00 Kč
1011 Potvrzení o dietním režimu 150,00 Kč
1012 Potvrzení o hospitalizaci 150,00 Kč
1010 Potvrzení o návštěvě ambulance, rehabilitační léčbě 150,00 Kč
1013 Potvrzení o trvání PN 150,00 Kč
1016 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Sazba v souladu s ustanovením § 17 zákona a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona. K uvedené sazbě je nutno dopočíst náklady za kopie, CD nebo jiné nosiče dat, poštovné (cena za hodinu práce), k ceně bude přičtena cena za fotokopie, poštovné, nosič dat 1 210,00 Kč
1018 Specifické zdravotní výkony na základě žádostí orgánů státní správy, justice, státního zastupitelství nebo policie dle Věstníku MZČR
1015 Vyjádření lékaře k umístění občana do Ústavu sociální péče 400,00 Kč
1004 Zpracování podrobného výpisu ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta 500,00 Kč
1002 Zpráva pro pojišťovnu (není-li smluvně podloženo jinak) 500,00 Kč
3303 Akupunktura - ambulance bolesti: Kontrolní vyšetření včetně terapie, 30 min. 400,00 Kč
3302 Akupunktura - ambulance bolesti: Vstupní komplexní vyšetření včetně první terapie, 60 min. 600,00 Kč
3304 Akupunktura ucha 200,00 Kč
3301 Epidurální analgezie u porodu na vyžádání rodičky (mimo zdravotní indikaci) 3 000,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
3802 Použití kazetového testu (Multi-Drug Screen Test Panel) na přítomnost návykových látek v moči, 1 test 400,00 Kč
3801 Vyšetření alkotestem, 1 test 120,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
4004 Pobyt: nadstandardní pokoj (den) 550,00 Kč
3707 Cílené vyšetření dětským kardiologem 600,00 Kč
3704 Cílené vyšetření dětským lékařem 600,00 Kč
3712 Cílené vyšetření dětským neurologem 600,00 Kč
3701 Měření přístrojem InBody nad rámec běžného vyšetření 100,00 Kč
3702 Měření přístrojem InBody nad rámec běžného vyšetření + konzultace 200,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
4003 Pobyt na standardu - doprovod + dítě nad 6 let (den) 450,00 Kč
4001 Pobyt: nadstandardní pokoj - doprovod + dítě do 6 let nebo nad 6 let po schválení revizním lékařem ZP (den) 300,00 Kč
4002 Pobyt: nadstandardní pokoj - doprovod + dítě nad 6 let (den) 550,00 Kč
4002 Pobyt: nadstandardní pokoj - doprovod třetí osoby hospitalizovaného dítěte (den) 550,00 Kč
3715 Použití lancety Tenderfoot pro novorozenecký screening 100,00 Kč
3709 Screeningové prenatální echokardiografické vyšetření 400,00 Kč
3710 Speciální prenatální echokardiografické vyšetření 1 400,00 Kč
3722 Tělovýchovné lékařství : Vyšetření hladiny laktátu 200,00 Kč
3721 Tělovýchovné lékařství : ECHO - doplňkové 300,00 Kč
3720 Tělovýchovné lékařství : ECHO - samostatné 500,00 Kč
3717 Tělovýchovné lékařství : Ergometrické vyšetření 900,00 Kč
3718 Tělovýchovné lékařství : Spiroergometrické vyšetření 1 500,00 Kč
3719 Tělovýchovné lékařství : Stanovení indexu W170 300,00 Kč
3716 Tělovýchovné lékařství : Základní vyšetření s klidovým EKG 400,00 Kč
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
4017 Pobyt: nadstandardní pokoj (den) 550,00 Kč
2721 3D/4D foto - komerční UZ + 1 ks foto + 1 ks flash disk (letní nabídka - prodloužena do 30. 9. 2023) 500,00 Kč
2728 Aplikace anti-D imunoglobulinu (vč. léčivého přípravku - rhesonativ 1 ml) 700,00 Kč
2714 Aplikace depotní antikoncepce 100,00 Kč
2726 Cytologie gynekologická 260,00 Kč
3301 Epidurální analgezie u porodu na vyžádání rodičky (mimo zdravotní indikaci) 3 000,00 Kč
2802 Gravitest 100,00 Kč
2722 High risk HPV DNA testování s typizací 16, 18 a dalších 12-ti high risk HPV genotypů 950,00 Kč
2726 HPV - DNA diagnostika metodou PCR 800,00 Kč
2723 I. trimestrální screening VVV - ultrazvukové vyšetření 1 000,00 Kč
2723 I. trimestrální screening VVV - vyšetření krve 500,00 Kč
2701 Interrupce do 7. týdne těhotenství - farmakologicky 4 500,00 Kč
2701a Interrupce do 7. týdne těhotenství - farmakologicky vč. vyšetření krevní skupiny ABO a RH (D) 4 800,00 Kč
2701 Interrupce do 8. týdne těhotenství (včetně) - chirurgický zákrok 4 500,00 Kč
2701a Interrupce do 8. týdne těhotenství (včetně) - chirurgický zákrok vč. vyšetření krevní skupiny ABO a RH (D) 4 800,00 Kč
2702 Interrupce nad 8. týden těhotenství ( max. do 12. týdne těhotenství) - chirurgický zákrok 5 000,00 Kč
2702 Interrupce nad 8. týden těhotenství ( max. do 12. týdne těhotenství) - chirurgický zákrok vč. vyšetření krevní skupiny ABO a RG (D) 5 300,00 Kč
2707 Opakovaná aplikace Mifegyne 3 tbl. v rámci farmakologického ukončení těhotenství 2 000,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
4012 Pobyt: dvoulůžkový nadstandardní pokoj (cena za jednu osobu) 550,00 Kč
4011 Pobyt: nadstandardní pokoj (den) 550,00 Kč
2725 Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. - 22. týdnu těhotenství (podrobnější vyšetření nad rámec základního hrazeného screeningového ultrazvukového vyšetření): 1 000,00 Kč
2718 Použití jednorázového vaginálního zrcadla 50,00 Kč
2801 Předpis antikoncepce neregistrované pacientce na její vyžádání, registrované mimo ordinační hodiny gynekologické odborné ambulance 400,00 Kč
2710 Předporodní kurz - edukační: 3x přednáška z předporodního kurzu "Jsem těhotná….a co dál?" 600,00 Kč
2710 Předporodní kurz - edukační: 3x přednáška z předporodního kurzu "Porod se blíží" 600,00 Kč
2708 Předporodní kurz - kompletní: "Jsem těhotná…. a co dál?" - 3x přednáška, 3x cvičení, 3x plávání, při 4. setkání "Masáž dítěte v matčině lůně" 1 500,00 Kč
2709 Předporodní kurz - kompletní: "Porod se blíží" (od 28. týdne těhotenství) - 3 x přednáška, 3x cvičení, 3x plavání, při 4. setkání "Motýlí masáže novorozeňátek" 1 500,00 Kč
2729 Předporodní kurz: "Bezpečná péče o matku a dítě" (přednáška, 1 vstup - 1 osoba) 200,00 Kč
2733 Předporodní kurz: Letní předporodní minikurz (přednáška - 3 hod.) 500,00 Kč
2732 Předporodní kurz: Parťák tatínek (přednáška - 2 hodiny) 200,00 Kč
2730 Předporodní kurz: Průvodce těhotenstvím (zvýhodněný balíček - "Jsem těhotná…a co dál?" + "Porod se blíží") 2 500,00 Kč
2731 Předporodní kurz: Průvodce těhotenstvím plus (zvýhodněný balíček - "Jsem těhotná…a co dál?" + "Porod se blíží" + "Bezpečná péče o matku a dítě") 2 600,00 Kč
2734 Předporodní kurz: Rodičovský balíček (zvýhodněný balíček - "Jsem těhotná…a co dál?" + "Porod se blíží" + "Bezpečná péče o matku a dítě" + "Parťák tatínek" 2 700,00 Kč
2719 Resekce hypertrofických malých stydkých pysků (s plastickou úpravou) 6 000,00 Kč
2703 Sepsání žádosti o interrupci 1 000,00 Kč
2712 Sterilizace na žádost pacientky - sdružený výkon (vč. vyplnění žádosti o sterilizaci) 3 000,00 Kč
2711 Sterilizace na žádost pacientky (vč. vyplnění žádosti o sterilizaci) 13 000,00 Kč
2704 Účast u porodu dítěte: - otec + 1 osoba jsou bez poplatku, každá další osoba 600,00 Kč
2720 Ultrazvukové vyšetření - snímek plodu, 1 ks 100,00 Kč
2716 Ultrazvukové vyšetření v graviditě nad rámec doporučeného postupu 500,00 Kč
2727 USB flash (přenos ultrazvukového záznamu plodu, fotografie plodu) 300,00 Kč
2705 Vstupní prohlídka 405,00 Kč
2713 Zavedení nitroděložní antikoncepce (pokud není indikováno) 500,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
4008 Pobyt na standardu - doprovod + dítě nad 6 let (den) 450,00 Kč
2002 Použití atraumatické jehly k lumbální punkci 350,00 Kč
2001 Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 150,00 Kč
2301 Ergometrické vyšetření na vlastní žádost 1 856,00 Kč
2303 Ergometrické vyšetření v rámci pracovních prohlídek - preventivní 730,00 Kč
2302 Ergometrické vyšetření v rámci pracovních prohlídek - vstupní, výstupní 730,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
4010 Pobyt: nadstandardní pokoj (den) 550,00 Kč
4014 Pobyt: nadstandardní pokoj: délka hospitalizace 8-21 dnů (den) 250,00 Kč
4014 Pobyt: nadstandardní pokoj: délka hospitalizace do 7 dnů (den) 500,00 Kč
4014 Pobyt: nadstandardní pokoj: délka hospitalizace od 22 dnů (den) 200,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
4007 Pobyt: nadstandardní pokoj - bez soc. zařízení (den) 200,00 Kč
4006 Pobyt: nadstandardní pokoj se soc. zařízením (den) 550,00 Kč
2102 Použití atraumatické jehly k lumbální punkci 350,00 Kč
4802 Individuální redukce (redukční balíček). Vyšetření a zhodnocení stavu výživy nutričním terapeutem na váze InBody - analýza složení těla, konzultace provedené analýzy, zjištění stravovacích návyků, navrhnutí rámcového jídelního lístku, interpretace vhodného zastoupení jednotlivých potravin, úprava technologických postupů při přípravě jídla, opakovaný propočet poskytnutého stravovacího záznamu. Konzultace s nutričním terapeutem je zaměřena na individuální potřeby klienta a je rozdělena do vstupní 60-ti minutové konzultace a následných 5-ti 30-ti minutových reedukací s měřením na InBody. 11 000,00 Kč
4803 Individuální poradenství. Řešení konkrétních problémů spojených s výživou. Například různé potravinové alergie či intolerance, diabetes, onemocnění žlučníku, slinivky břišní, ledvin a dalších. Individuální poradenství zahrnuje edukaci o vhodném výběru potravin, technologických postupech při přípravě stravy. Informace o vhodném pitném režimu, pohybu a výdeje energie. Vyhodnocení výsledků InBody. Jednorázová konzultace 60 minut. 2 100,00 Kč
4806 Jednorázová edukace nutričním terapeutem. Podání informací k danému dietnímu omezení, intoleranci, potravinových alergií, racionálnímu stravování. Edukace o vhodném výběru potravin, technologických postupech při přípravě pokrmů. Informace o vhodném pitném režimu a pohybové aktivitě. Poskytnutí edukačních materiálů v tištěné formě. Jednorázová konzultace 60 minut. 600,00 Kč
4809 Každá započatá nová půlhodina edukace (reedukace) 300,00 Kč
4808 Reedukace. Opakovaná edukace jakékoliv diety či dietního omezení, rozbor a úprava změn ve stravování, poskytnutí dalšího doporučení a intervencí. Konzultace 30 minut. 450,00 Kč
4804 Sestavení individuálního jídelníčku na 1. týden s propočtem energie a živin již pro stávající klienty 3 000,00 Kč
4805 Sestavení individuálního jídelníčku na 1. týden s propočtem energie a živin již pro stávající klienty po měření na InBody 4 500,00 Kč
4807 Vyšetření nutričním terapeutem na InBody váze – analýza složení těla + konzultace provedené analýzy 1 500,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
2403 Výsledek anti HIV - vystavení certifikátu 200,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
2605 Doplatek za použití plazmatické koblační sondy u výkonu odstranění krčních a nosních mandlí (u pojištěnců ČR) 8 000,00 Kč
2604 Logopedické vyšetření hlasového profesionála 300,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
2603 Propíchnutí uší na zavedení náušnic (obě uši) 300,00 Kč
2602 Vyšetření sluchu v rámci preventivní prohlídky 370,00 Kč
2601 Vyšetření sluchu v rámci vstupní, výstupní prohlídky, pro ŘP 425,00 Kč
2501 Uložení zemřelého po 48 hodinách (soboty, neděle a svátky nejsou zpoplatněny) 450,00 Kč
3501 Očkování proti TBC - Aplikace tuberkulinového testu 150,00 Kč
3502 Očkování TBC + kontrola (pokud je test negativní) 350,00 Kč
2205 Adiktologická terapie individuální 730,00 Kč
2204 Cílené vyšetření psychiatrem na vlastní žádost (60 min.) 1 350,00 Kč
2201 Cílené vyšetření psychologem - na vlastní žádost (60 min.) 1 500,00 Kč
2202 Cílené vyšetření psychologem - v oblasti zaměstnanosti dle aktuálního Věstníku MZČR
2203 Komplexní vyšetření psychiatrem na vlastní žádost (120 min.) 2 700,00 Kč
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
3007 MR - kontrastní látka (v případě nutnosti podání) 1 500,00 Kč
3005 MR zobrazení hlavy, končetin, kloubu, jednoho úseku páteře (C, TH nebo L) - vyšetření bez kontrastní látky. V případě podání kontr. látky bude cena navýšena o její hodnotu. 7 000,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
3004 Ozonoterapie (1 aplikace) 500,00 Kč
3001 RTG plic pro vstup do zaměstnání 300,00 Kč
3002 Sonografie prsu 300,00 Kč
3003 Vyhotovení kopie RTG dokumentace + CD nosič 60,00 Kč
3102 Aplikace bioptronové lampy (15 min.) 150,00 Kč
3137 Biosynchron terapie, 1 aplikace 30 min. (doplatek k ordinaci lékaře na podkladě žádanky); DOTAZNÍK 60,00 Kč
3137 Biosynchron terapie, 1 aplikace 60 min.; DOTAZNÍK 150,00 Kč
3137 Biosynchron terapie, 15 aplikací - á 30 min (doplatek k ordinaci lékaře na podkladě žádanky); DOTAZNÍK 850,00 Kč
3137 Biosynchron terapie, 15 aplikací (á 60 min.); DOTAZNÍK 2 000,00 Kč
3101 Duplikát rozpisu již absolvovaných procedur + tisky dle aktuálního ceníku (sekce Administrativní a ostatní úkony - úkon č. 4905) 30,00 Kč
3113 Ergometr (kolo) 30,00 Kč
3104 Extremiter, 1 procedura; DOTAZNÍK 280,00 Kč
3104 Extremiter, 9 procedur + 1 zdarma; DOTAZNÍK 2 520,00 Kč
3134 Inkontinence - elektroda PERIFORM, 1 ks 800,00 Kč
3134 Inkontinence - zapůjčení přístroje PERICALM, 1 týden 150,00 Kč
3122 Kalhoty z netkané textilie pro lymfoterapii 50,00 Kč
3115 Kinesiotaping, 1 cm pásky 1,50 Kč
3115 Kinesiotaping, aplikace 50,00 Kč
3144 Kombinovaná terapie (LASER, rázová vlna, kineziotaping); DOTAZNÍK 800,00 Kč
3148 Kryoterapie lokální, 1 terapie 200,00 Kč
3148 Kryoterapie lokální, 10 terapií 1 800,00 Kč
3141 LASER biostimulační, 1 terapie; DOTAZNÍK 150,00 Kč
3141 LASER biostimulační, 9 terapií + 1 zdarma; DOTAZNÍK 1 350,00 Kč
3142 LASER HIGH INTENSITY + kineziotaping, 1 terapie; DOTAZNÍK 450,00 Kč
3142 LASER HIGH INTENSITY, 1 terapie; DOTAZNÍK 300,00 Kč
3142 LASER HIGH INTENSITY, 5 terapií; DOTAZNÍK 1 400,00 Kč
3142 LASER HIGH INTENSITY, 9 terapií + 1 zdarma; DOTAZNÍK 2 700,00 Kč
3149 Laser MLS 8, 1 terapie; DOTAZNÍK 350,00 Kč
3149 Laser MLS 8, 5 terapií; DOTAZNÍK 1 600,00 Kč
3126 Masáž celotělová A. 60 min. 700,00 Kč
3126 Masáž celotělová B. 5 procedur 3 250,00 Kč
3126 Masáž celotělová C. + parafín, 70 min. 800,00 Kč
3126 Masáž celotělová D. + parafín, 5 procedur 3 750,00 Kč
3127 Masáž dolních končetin A. 20 min. 300,00 Kč
3127 Masáž dolních končetin B. 5 procedur 1 300,00 Kč
3127 Masáž dolních končetin C. + parafín, 30 min. 350,00 Kč
3127 Masáž dolních končetin D. + parafín, 5 procedur 1 650,00 Kč
3123 Masáž klasická celozádová (vleže na břiše) A. 30 min. 380,00 Kč
3123 Masáž klasická celozádová (vleže na břiše) B. 5 procedur 1 750,00 Kč
3123 Masáž klasická celozádová (vleže na břiše) C. + parafín, 40 min. 400,00 Kč
3123 Masáž klasická celozádová (vleže na břiše) D. + parafín, 5 procedur 1 850,00 Kč
3124 Masáž klasická zad částečná (šíjové krajiny) A. 20 min. 230,00 Kč
3124 Masáž klasická zad částečná (šíjové krajiny) B. 5 procedur 1 100,00 Kč
3124 Masáž klasická zad částečná (šíjové krajiny) C. + parafín, 30 min. 250,00 Kč
3124 Masáž klasická zad částečná (šíjové krajiny) D. + parafín, 5 procedur 1 150,00 Kč
3140 Molitanový rehabilitační míček na míčkování - průměr 2 cm 25,00 Kč
3140 Molitanový rehabilitační míček na míčkování - průměr 5 cm 30,00 Kč
3140 Molitanový rehabilitační míček na míčkování - průměr 7 cm 37,00 Kč
3140 Molitanový rehabilitační míček na míčkování - průměr 9 cm 45,00 Kč
3161 Motýlí masáže pro novorozence : Individuální kurz 1 200,00 Kč
3161 Motýlí masáže pro novorozence : Skupinový kurz 1 000,00 Kč
3152 Ošetření jizvy po porodu -císařském řezu MANUÁLNĚ, LASER, KINESIOTAPING, 1 hod.; DOTAZNÍK 700,00 Kč
3159 Ošetření metodou dle Mojžíšové - bolesti kostrče, bolestivá menstruace, problémy s otěhotněním, 1 ošetření 600,00 Kč
3159 Ošetření metodou dle Mojžíšové - bolesti kostrče, bolestivá menstruace, problémy s otěhotněním, 6 ošetření 3 000,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
3114 Plynové injekce, 1 procedura 60,00 Kč
3114 Plynové injekce, 10 procedur 540,00 Kč
4009 Pobyt: Délka hospitalizace 6-13 dnů (den) 400,00 Kč
4009 Pobyt: Délka hospitalizace do 5 dnů včetně (den) 500,00 Kč
4009 Pobyt: Délka hospitalizace od 14 dnů (den) 350,00 Kč
3162 Předporodní kurz: cvičení v bazénu - 1 vstup 200,00 Kč
3162 Předporodní kurz: cvičení v bazénu - 6 a více vstupů 180,00 Kč
3155 Předporodní kurz: těhotenské cvičení - 1 vstup 170,00 Kč
3155 Předporodní kurz: těhotenské cvičení - 6 a více vstupů 150,00 Kč
3138 Přístrojová lymfodrenáž dle zvoleného programum, 30 min.; DOTAZNÍK 280,00 Kč
3138 Přístrojová lymfodrenáž dle zvoleného programum, 9 procedur + 1 zdarma; DOTAZNÍK 2 520,00 Kč
3146 PROKIN - bipedální proprioceptivní systémy, 45 min. 650,00 Kč
3143 Rázová terapie + kineziotaping, 1 terapie; DOTAZNÍK 650,00 Kč
3143 Rázová terapie, 1 terapie; DOTAZNÍK 500,00 Kč
3143 Rázová terapie, 5 terapií; DOTAZNÍK 2 000,00 Kč
3145 Suchá masážní vana, 20 min. 300,00 Kč
3157 Super inductive systém A. 1 aplikace (doplatek k ordinaci lékaře na podkladě žádanky); DOTAZNÍK 100,00 Kč
3157 Super inductive systém B. 1 ošetření; DOTAZNÍK 600,00 Kč
3157 Super inductive systém C. 5 ošetření; DOTAZNÍK 2 500,00 Kč
3154 Těhotenství: Kineziotaping v těhotenství (břicho + záda) 300,00 Kč
3153 Těhotenství: Ošetření metodou dle Mojžíšové 500,00 Kč
3151 VACUMED A. 1 aplikace (doplatek k ordinaci lékaře na podkladě žádanky); DOTAZNÍK 100,00 Kč
3151 VACUMED B. 1 procedura; DOTAZNÍK 500,00 Kč
3151 VACUMED C. 5 procedur; DOTAZNÍK 1 750,00 Kč
3151 VACUMED D. 10 procedur; DOTAZNÍK 3 000,00 Kč
3151 VACUMED E. 15 procedur ; DOTAZNÍK 4 200,00 Kč
3151 VACUMED F. 20 procedur; DOTAZNÍK 5 000,00 Kč
3158 Vypsání návrhu na lázeňskou a rehabilitační péči 500,00 Kč
3160 Vyšetření dítěte fyzioterapeutem, kineziologický rozbor, konzultace psychomotorického vývoje a základní návrh terapie 500,00 Kč
3150 Vyšetření dítěte lékařem, kineziologický rozbor, vyšetření polohových testů a reflexů, konzultace psychomotorického vývoje a základní návrh terapie 800,00 Kč
3202 Cirkumcize - obřízka (na žádost pacienta) 23 000,00 Kč
3803 Ostatní zdravotní výkony pro samoplátce na vlastní žádost cena bude sdělena na příslušném oddělení
4015 Pobyt doprovodu hospitalizované osoby na standardním lůžku (den) 450,00 Kč
4005 Pobyt: nadstandardní pokoj (den) 550,00 Kč
3201 Vasectomie - sterilizace muže (na žádost pacienta) 6 000,00 Kč