Návštěvy v nemocnici

Doporučené návštěvní hodiny v celé nemocnici jsou denně od 15:00 do 17:00 hodin.

  • Po dohodě s ošetřujícím personálem je možné mimo tyto hodiny navštívit pacienty individuálně
  • Prosíme návštěvy, aby respektovaly zdravotní stav pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy
  • Doporučujeme Vám, abyste zvážili přítomnost dětí, neboť je můžete vystavit riziku infekce
  • Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, na mezioborových jednotkách intenzivní péče a na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy povoleny pouze nejbližším rodinným příslušníkům a se svolením ošetřujícího lékaře
  • Na porodním oddělení jsou povoleny návštěvy přímo na pokoj za maminkou s dítětem. Při onemocnění rýmou nebo kašlem buďte ohleduplní a maminku si nechte zavolat na chodbu
  • Na infekčním oddělení jsou povoleny návštěvy pouze na ochozech

 

REŽIM NÁVŠTĚV V SOUVISLOSTI S COVID-19

Všechny osoby navštěvující pacienta, nebo třetí osoby a duly, které jsou přítomny u porodu, musí mít po celou dobu přítomnosti ve zdravotnickém zařízení nasazen respirátor minimálně třídy FFP2 (nebo jeho ekvivalent) bez výdechového ventilu.

Návštěvy u Covid-19 pozitivních pacientů jsou povoleny pouze u dětí, pacientů v terminálním stadiu onemocnění nebo pacientů v kritickém stavu.


Doporučená návštěvní doba je 15:00 - 17:00 hodin. Mimo návštěvní hodiny lze domluvit návštěvu s ošetřujícím lékařem.