Hematologie a hematoonkologie

Hematologie a hematoonkologie
Hematologie a hematoonkologie

Oddělení v kostce

  • lůžková stanice se nachází v 1. patře traktu A
  • léčíme onemocnění krvetvorby a poruch hemostázy včetně chemoterapie, imunoterapie a hemoterapie
  • poskytujeme konziliární servis
  • realizujeme odběry kostní dřeně k histologickému vyšetření (trepanobiopsie) pro širokou spádovou oblast
  • léčéme hematoonkologická onemocnění (chronická leukémie, mnohočetné myelomy)
  • aplikujeme tzv. centrové léky (nové inovativní léky někdy nazývané biologické léky)
  • intenzivně spolupracujeme s Komplexními onko centry a Komplexními hematoonkologickými centry, zejména ve FN Ostrava a FN Olomouc
  • nemocnice i naše oddělení získalo statut „regionálního centra s rozšířenou působností" od odborné společnosti

 

MUDr. Peter Mikula

MUDr. Peter Mikula

Primář

"Pacienti jsou u nás na prvním místě a děláme vše proto, aby byli spokojeni".

Janka Racká

Janka Racká

Vrchní sestra

„Naše pracoviště poskytuje konziliární servis všem léčebným složkám Nemocnice Havířov i okolním zdravotnickým zařízením. Jsme tým.“

Kontakty a informace

Pracoviště oddělení

Napsali jste o nás

Další recenze
„Dobrý den, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat celému týmu hematologického oddělení vaší nemocnice. Panu primáři Mikulovi, paní doktorce Cisárové a všem sestřičkám, kteří se starali o mou maminku, která dnes bohužel zemřela. Velmi si vážím vaší péče a skvělého přístupu k pacientům, který je více než nadstandartní   S úctou Eva Loucká“

Napsali jste o nás

Další recenze
„Dobrý den, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat celému týmu hematologického oddělení vaší nemocnice. Panu primáři Mikulovi, paní doktorce Cisárové a všem sestřičkám, kteří se starali o mou maminku, která dnes bohužel zemřela. Velmi si vážím vaší péče a skvělého přístupu k pacientům, který je více než nadstandartní   S úctou Eva Loucká“

Kariéra

Hledá do svého týmu nové lékaře a sestry

Chci být v týmu
Chci být v týmu
Jsme tým nemocnice Havířov
Jsme tým nemocnice Havířov

Uvízlo nám v sítích