Hematologie a hematoonkologie

Hematologie a hematoonkologie

ZMĚNA PROVOZU ORL POHOTOVOSTI - VIZ. AKTUALITY

Hematologie a hematoonkologie

Oddělení v kostce

  • lůžková stanice se nachází v 1. patře traktu A
  • léčíme onemocnění krvetvorby a poruch hemostázy včetně chemoterapie, imunoterapie a hemoterapie
  • poskytujeme konziliární servis
  • realizujeme odběry kostní dřeně k histologickému vyšetření (trepanobiopsie) pro širokou spádovou oblast
  • léčéme hematoonkologická onemocnění (chronická leukémie, mnohočetné myelomy)
  • aplikujeme tzv. centrové léky (nové inovativní léky někdy nazývané biologické léky)
  • intenzivně spolupracujeme s Komplexními onko centry a Komplexními hematoonkologickými centry, zejména ve FN Ostrava a FN Olomouc
  • nemocnice i naše oddělení získalo statut „regionálního centra s rozšířenou působností" od odborné společnosti
MUDr. Peter Mikula

MUDr. Peter Mikula

Primář

"Pacienti jsou u nás na prvním místě a děláme vše proto, aby byli spokojeni".

Janka Racká

Janka Racká

Vrchní sestra

„Naše pracoviště poskytuje konziliární servis všem léčebným složkám Nemocnice Havířov i okolním zdravotnickým zařízením. Jsme tým.“

Kontakty a informace

Pracoviště oddělení

Napsali jste o nás

Další recenze
„Vážení doktoři, vážené sestřičky a ošetřovatelky,   ráda bych za celou rodinu tímto dopisem vyjádřila velké poděkování za vaši péči o našeho tatínka, Václava Paluzgu. Velmi si vážíme zejména vašeho vstřícného a lidského přístupu k nám, návštěvám. Umožnili jste nám trávit s tatínkem čas i mimo návštěvní hodiny a za celou dobu jsme se nesetkali s jediným nepříjemným slovem, pohledem, náladou. Všichni jste nám vždy vyšli vstříc a byli oporou, když jsme to potřebovali. Zvláštní díky chci vyjádřit sestřičkám Gabce a Renči, které sloužily v tu noc, kdy nás tatínek opustil. Byly mi obě obrovskou oporou a svým empatickým přístupem mi v téhle těžké chvíli moc pomohly. Celému personálu oddělení hematologie a hematoonkologie patří velké poděkování nejen za vaši práci, ale hlavně za to, co děláte nad její rámec.   Za celou rodinu Irena Botorová“

Napsali jste o nás

Další recenze
„Vážení doktoři, vážené sestřičky a ošetřovatelky,   ráda bych za celou rodinu tímto dopisem vyjádřila velké poděkování za vaši péči o našeho tatínka, Václava Paluzgu. Velmi si vážíme zejména vašeho vstřícného a lidského přístupu k nám, návštěvám. Umožnili jste nám trávit s tatínkem čas i mimo návštěvní hodiny a za celou dobu jsme se nesetkali s jediným nepříjemným slovem, pohledem, náladou. Všichni jste nám vždy vyšli vstříc a byli oporou, když jsme to potřebovali. Zvláštní díky chci vyjádřit sestřičkám Gabce a Renči, které sloužily v tu noc, kdy nás tatínek opustil. Byly mi obě obrovskou oporou a svým empatickým přístupem mi v téhle těžké chvíli moc pomohly. Celému personálu oddělení hematologie a hematoonkologie patří velké poděkování nejen za vaši práci, ale hlavně za to, co děláte nad její rámec.   Za celou rodinu Irena Botorová“

Kariéra

Hledá do svého týmu nové lékaře a sestry

Chci být v týmu
Chci být v týmu
Jsme tým nemocnice Havířov
Jsme tým nemocnice Havířov

Uvízlo nám v sítích

12. 6. 2024 v 12:35

Jsi všeobecná sestřička? Pracuješ ráda s lidmi? Chceš být u toho, jak se jim mění život? Pokud ano, je místo koordinátora pro naše Centrum pro léčbu obezity pro tebe to pravé. Tvá práce se bude zakládat na mezioborové spolupráci s interním… více »