Neurologie
Neurologie

Oddělení v kostce

  • lůžková stanice se nachází ve 4. patře traktu D
  • ročně hospitalizováno více než 900 pacientů
  • léčíme onemocnění mozku, míchy, nervů, svalů a pohybového aparátu
  • k diagnostice využíváme všechny dostupné metody vč. EMG/EP a EEG, a vyšetření pomocí kontrastní látky
  • máme krátké čekací doby pro magnetickou resonanci
  • rychlá mezioborová spolupráce se specialisty
  • nemocnice nemá zatím statut iktového centra, přesto ročně ošetří až 200 akutních pacientů s ischemickou mozkovou chorobou (CMP) a možností intravenózní trombolýzy
MUDr. Daniel Ryška

MUDr. Daniel Ryška

Pověřen vedením oddělení

Natálie Tóthová DiS.

Natálie Tóthová DiS.

Vrchní sestra

„Historie oddělení sahá do roku 1998. Již tehdy bylo známo, že cévní mozkové příhody se stanou jednou z nejčastějších nemocí populace. Celosvětově postihne více než 17 miliónů lidí. Využití nejmodernějších metod léčby na našem oddělení se stalo posláním mé práce.“

Kontakty a informace

Pověřen vedením oddělení
MUDr. Daniel Ryška

  

Pracoviště oddělení

Napsali jste o nás

Další recenze
„Dne 27.2.2022 jsem byla přijata pro nedostatek míst na neurologii na internu II. Po dobu 9. dnů mi byla poskytována perfektní péče všech lékařů i sester. Děkuji. V léčbě jsem pokračovala na lůžkovém odd. rehabilitace pod vedením primářky Crhánové. Chtěla bych poděkovat sestrám, ošetrovatelkám i ostatnímu personálu pod vedením vrchní sestry Veselkové za vzornou péči. Můj dík patří rovněž ošetřující lékařce MUDr. Krejčí za vstřícnost a laskavost. Nemalý dík patří fyzioterapeutce Karle Bednárikové za nácvik cviků a citlivé masáže. Poděkování patří i sestře Kubíkové na vodoléčbě za vždy usměvavou tvář. Ještě jednou mé vřelé díky.Mikulová“

Napsali jste o nás

Další recenze
„Dne 27.2.2022 jsem byla přijata pro nedostatek míst na neurologii na internu II. Po dobu 9. dnů mi byla poskytována perfektní péče všech lékařů i sester. Děkuji. V léčbě jsem pokračovala na lůžkovém odd. rehabilitace pod vedením primářky Crhánové. Chtěla bych poděkovat sestrám, ošetrovatelkám i ostatnímu personálu pod vedením vrchní sestry Veselkové za vzornou péči. Můj dík patří rovněž ošetřující lékařce MUDr. Krejčí za vstřícnost a laskavost. Nemalý dík patří fyzioterapeutce Karle Bednárikové za nácvik cviků a citlivé masáže. Poděkování patří i sestře Kubíkové na vodoléčbě za vždy usměvavou tvář. Ještě jednou mé vřelé díky.Mikulová“

Kariéra

Hledá do svého týmu nové lékaře a sestry

Chci být v týmu
Chci být v týmu
Jsme tým nemocnice Havířov
Jsme tým nemocnice Havířov

Uvízlo nám v sítích

3. 12. 2022 v 07:50

Děkujeme všem, kteří jste včera přišli podpořit naše Centrum hematoonkologie a klinické biochemie na 6. benefičním koncertě. Poděkování posíláme prostřednictvím tohoto záznamu vystoupení Beskydský slavík i všem účinkujícím hostům,… více »