Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

LDN 27.3.2024

Dne 9. ledna byla má manželka, Anna Baraboszová, přijata na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných, kde byla v péči kolektivu
vedoucí lékařky MUDr. Lucie Drlíkové a vrchní sestry Mgr. Haliny Musiolové MBA, až do 25. března 2024.
Jim oběma, i zdravotním sestrám Bc. Bronislavě Káňové, Martině Albrechtové DIS, Lucii Nevjelikové, Miluši Kantorové, ošetřovatelce Martě Mrázové a všem ostatním nejmenovaným, kteří se podíleli na jejím ošetřování, moc děkuji za jejich pečlivou práci, milé jednání a nevšední, empatický přístup k nemocné.
Ing. Ondřej Barabosz

LDN

Vážený pane řediteli.

Obracím se na vás s prosbou o zprostředkování poděkování. Vaše nemocnice umožnila mojí mamince strávit Vánoce v rodinném kruhu. Děkuji za to. Hlavně chci poděkovat personálu oddělení LDN pod vedením paní primářky MUDr. Jany Štursové. Profesionalitu a vstřícnost jsem si uvědomoval po celou dobu pobytu maminky na tomto oddělení. Ale přiznám se, že přístup ke krátkému propuštění mě nadchl. Dostali jsme perfektní rozpis podávání léků a další pokyny od MUDr. Tejkala. Všechny léky byly rovněž popsány a připraveny přesně na dobu pobytu maminky doma. Jak předání, tak převzetí maminky personálem bylo velmi příjemné a pozitivní. Zvláště u návratu to bylo pro maminku důležité. Byly to pro nás velmi náročné, ale asi nejhezčí Vánoce. Pocítili jsme jak náročná práce je péče o tak nemocnou osobu. Smekáme před úsilím všeho personálu nemocnice a moc děkujeme. Snad se již blíží klidnější časy, ale je jasné, že na oddělení LDN bude práce stále stejně náročná jak fyzicky, tak psychicky. Na všechny myslíme s velikým vděkem. Můžete být na svůj personál hrdý. Prosíme o zprostředkování poděkování.

S pozdravem

Ing. Petr Kazík Ph.D.