Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Chirurgie, MOJIP 25.11.2021

Dobrý den, pane řediteli.

 

Jmenuji se Petra Stančíková a v období od 25.11.2021 – 3.12.2021 jsem strávila v péči Vaších zaměstnanců. A to na odděleních lůžkové stanice 2 – Chirurgie B, MOJIP a lůžkové stanice 1 – Chirurgie A. Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala všem, kteří se po celou dobu hospitalizace starali o mé zdraví, o mě. Sestřičky, lékaři i paní přes úklid, všichni, kteří se podílejí na chodu těchto oddělení, byli naprosto úžasní! Jejich lékařská péče, ošetření, podpora a laskavý přístup mi byl velkou oporou.
Mimořádně velké DĚKUJI, bych ráda věnovala celému týmu na oddělení MOJIP!!! Všem lékařům, hlavně všem sestřičkám, které svým přístupem navodily atmosféru, kdy jsem se cítila, že v tom nejsem sama. Jakékoli vyšetření, jakákoli péče byla vždy profesionální zabalená v balíčku lidskosti! Slovy Vám nemohu zprostředkovat pocit vděčnosti, který cítím! DĚKUJI za Vaši péči, za Vaši práci. Má to smysl! Fungujete jako tým.
Děkuji za veškerou péči, které se mi ve Vaši nemocnici dostalo. Ze srdce přeji všem Vaším zaměstnancům i Vám pane řediteli, za Vaši a jejich náročnou práci hodně zdraví a všeho dobrého každému na míru.

S upřímným děkuji, Petra Stančíková

MOJIP 21.11.2021

Pěkný den přeji ,

byla jsem u Vás hospitalizována na oddělení MOJip od 7.11. do 9.11. Tímto bych chtěla celému vašemu oddělení moc poděkovat za Vaši péči. Všechen personál byl úžasný, ale ze všeho nejvíce bych chtěla moc poděkovat sestřičce, která se o mě ve dnech 8. a 9.11. starala. Asi (Táňa) jelikož jsem “slepá “ a bez brýlí nevidím, nemohla jsem si jméno přečíst. Tímto bych Vás chtěla požádat, zda by jste mým jménem mohla poděkovat všem, kteří o   mě pečovali, ale nejvíce právě sestřičce, kterou jsem zmínila výše. Píšu Vám, protože vím, ze budete vědět kdo v tyto dny sloužil a budu moc ráda, když jim vyřídite mé poděkování.

Zároveň všem z oddělení přeji mnoho zdraví a mnoho sil v této nelehké době.

Až to situace dovolí máte u mě sladkou odměnu.

S pozdravem a přáním mnoho sil


Juricová Andrea