Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Hematologie, Urologie 11.10.2022

Vážený pane řediteli,

ráda bych touto cestou chtěla poděkovat za nadstandardní přístup, péči a léčbu mého tatínka Richarda Lasáka.

Po celé roky léčby byl přístup lékařů i sestřiček a vůbec celého personálu profesionální, lidský a vždy velmi vstřícný…
Děkuji nejen MUDr. Petru Mikulovi, ale i všem lékařům, sestřičkám, zvlášť Petře Polákové a dalšímu personálu na hematologickém oddělení i na ambulanci ve vaší nemocnici.
Velmi si vážím jejich nelehké a vyčerpávající práce, obětavosti při hospitalizacích a zájmu, který vždy všichni měli při těžkých stavech tatínka i za roky trvající péči v této ambulanci.
Připojuji také poděkování primáři urologie MUDr. Josefu Kopeckému za jeho roky trvající odbornou pomoc a vstřícný přístup a také MUDr. Lence Kotlářové, za její pomoc a ochotu, ona byla zvlášť vždy velkou oporou tatínkovi i celé rodině.
Tatínek dokončil svůj život doma 29.9.2022 v kruhu nejbližších. Poděkování patří také zaměstnancům hospicové péče sv. Kryštofa za jejich obětavou pomoc.
Zůstanou nám navždy vzpomínky na tyto lékaře a sestřičky, kteří dělají dál svou práci s láskou a velmi lidský přístupem k nemocným pacientům.

DĚKUJEME.
V úctě dcera Marcela Krůpová

Urologie 29.3.2022

Dobrý den,

chtěl bych vyslovit pochvalu personálu urologického oddělení. Byl jsem zde hospitalizován pro operaci hydrokély. 20. 3. - 22. 3. 2022 a sestřičky i lékaři se chovali velice příjemně a vstřícně.  Zároveň bych chtěl pochválit i jídlo, které si bylo možné vybrat a jeho složení bylo pestré.
                                                                                                                                     

Děkuji, Jiří Bystřický