Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Chirurgie, LDN, interna, geriatrie 13.11.2022

Dobrý den,

ráda bych se vyjádřila k péči o nemocné a umírající v NsP Havířov.10.10.2022 byl přijat můj tatínek na chir JIP, posléze na LDN, pak na int. JIP a poté na geriatrii. Přestože 3.11.2022 zemřel, musím vyjádřit pochvalu na všechna výše zmiňovaná oddělení a profesionální a lidský přístup. Nelehká a mnohdy smutná práce zdravotních sester byla úžasná, přestože jsem také zaměstnanec, ne vždy jsem na návštěvy chodila v pracovním oblečení. Takže všem velký dík a přeji hodně sil v této nelehké práci. Škoda jen, že již neexistují odměny pracovníků, tito by si je zasloužili!!

Vaculíková, dcera ING.Roberta Chasáka

Chirurgie, ARIM, stravovací provoz 11.11.2022

Dobrý den pane řediteli,
 
dovolte mi, abych se s vámi podělila o dojmy z mé hospitalizace v Nemocnici Havířov ve dnech 7. - 8. 11. 2022. Nastoupila jsem k vám na plánovanou operaci menisku kolene. Člověk, ač se snaží zůstat klidný, přichází do nemocnice pod stresem. Musím říct, že už na recepci příjmu ze mě strach opadl. Vládla tam atmosféra pohody.
 
Z přijetí na oddělení jsem měla úžasný dojem. Co se mi líbilo nejvíce? Lidský a laskavý přístup. Od samého začátku až do konce. O všem jsem vždy byla s dostatečným předstihem informovaná. Proto jsem zůstala po celou dobu klidná.
Také cesta na sál pro mě byla příjemná, protože jedna ze sestřiček si celou cestu se mnou povídala.
 
Dalším překvapením pro mě byla nemocniční strava. Jídlo bylo nejen chutné, ale
i krásně naservírované. Je vidět, že jsou v kuchyni profíci.
 
Závěrem bych vše shrnula do velké pochvaly:
Děkuji za profesionální a zároveň milý přístup lékařům, kteří se podíleli na operaci: anesteziologovi MUDr. Ondřeji Kubienovi a mému ortopedovi MUDr. Tomáši Gongolovi.  Celému oddělení Chirurgie 1: všem sestřičkám, ošetřovatelkám a zejména staniční sestře Gabrieli Kubienové, Evě Skotákové a Beatě Palowské.
Díky letí i celému personálu vaší kuchyně.
 
Srdečně zdravím Vás, celé vedení nemocnice a všechny zaměstnance.
Jsem opravdu ráda, že jsem si vybrala právě vaši - naši nemocnici v Havířově.
 
Vaše věrná pacientka Bohdana Pufferová