Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Funkční diagnostika 27.1.2022

Dobrý den,

ráda bych touto cestou poděkovala za nejen odbornost, ale také lidský přístup ze strany sestřičky na Funkční diagnostice. Člověk se tam cítí jako opravdu člověk, který má nějakou hodnotu, je s ním zacházeno s úctou. Toto bohužel není standard, a proto bych ráda tuto sestřičku a její přístup vyzdvihla a zároveň i poděkovala.

Přeji vám (a tím i nám) více takových zaměstnanců.

S úctou a přáním hezkých dní ve zdraví prožitých,

Denisa Vampolová

Infekční oddělení 31.1.2022

Vážený pane řediteli,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za možnost léčby s covidovým onemocněním ve Vaši nemocnici na infekčním oddělení 1.

Děkuji tímto všem lékařům, pod vedením primáře MUDr. Iva Mifka za účelové a úspěšné léčení.
Zvláštní poděkování náleží mé ošetřující lékařce MUDr. Silvii Lackové za její profesionální a milý přístup k nemocným.

Velké poděkování si zaslouží všechny sestřičky a ošetřovatelky pod vedením vrchní sestry Bc. Miloslavy Gregovské. Tito lidé jsou na oddělení nepostradatelnými. Jejich lidský a příkladný přístup k nemocným je jejich největší devizou.

Musím poděkovat i stravovacímu provozu pod vedením Bc. Pavlíny Vránové. Strava byla vyvážená, velmi chutná a podávána v dostatečném množství.

Přála bych si, abyste uvedeným pracovníkům poděkoval osobně.

Ještě jednou za péči moc děkuji.

                                                                                                                                              Halina Zařická