Napsali jste o nás

Vaše pochvaly můžete zaslat elektronicky na e-mail gabriela.dobesova@nemhav.cz nebo sekretariat@nemhav.cz. Zasláním pochvaly na tyto emaily souhlasíte se zveřejněním celého jejího obsahu na webové stránce www.nemocnicehavirov.cz v sekci „Napsali jste o nás“. V případě, že se zveřejněním nesouhlasíte, napište tuto skutečnost na konci pochvaly. K odvolání Vašeho souhlasu již zveřejněné pochvaly prosím využijte stejný email, kde do textu odvolání souhlasu pro snazší vyhledávání uvedete datum zveřejnění pochvaly, kterou si přejete z webu odstranit.

Nemocnice uchovává Vaše pochvaly v písemné podobě v souladu s vnitřní dokumentací po dobu 5ti let, v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu s jejím zveřejněním.

Dětské 18.8.2023

Dobrý den,
Chceme tímto poděkovat kolektivu dětského oddělení a dětské JIP za přístup a léčbu našeho syna Michaela. Velké poděkování patří paní Dagmar Piešťanské z JIP za její lidský přístup, milé a zároveň profesionální jednání, úžasný přístup k dětem, tato sestřička je vzor pro mnohé jiné zdravotníky. Z dětského oddělení chceme hlavně poděkovat sestřičce Lauře a paní  ošetřovatelce Kempné.
Naše největší poděkování patří paní primářce ORL oddělení MUDr Evě Mrázkové, Ph.D. Tato lékařka je odborník na svém místě, s obrovským srdcem pro svoji práci a velmi lidským přístupem k pacientovi, jsme ji vděčni za léčbu našeho syna. 
Přejeme nemocnici Havířov mnoho takových zaměstnanců.
Děkujeme, krásný den Radek a Radka Sznapkovi a syn Michael

Chirurgie 16.8.2023

Chtěla bych tímto poděkovat celé chirurgické stanici 2, kde jsem ležela před i po laparoskopické operaci žlučníku. Uvítal  mě velmi sympatický kolektiv sestřiček svou lidskostí a humorem. 
Moc děkuji všem lékařům a nejvíc šikovnému lékaři mudr. Ciesarovi za perfektně odvedenou operaci, péči a  lidský přístup. Tady jsou odborníci opravdu na svém místě. Pochvalu zaslouží rovněž anesteziolog, který se  mnou před operací ještě 10minut rozprávěl na operačním sále a působil na mě svým vyrovnaným klidným dojmem, v době, kdy skvělé sestřičky pobíhaly na sále, vše chystaly, včetně mě a byly organizované jako dělnice v úlu... I jim patří velké díky! Do Havířova jsem dorazila z Ostravy a vřele tuto nemocnici doporučuji. 
Marta Štěpánová 

Dětské, stravovák 16.8.2023

Dobrý den,
 
Chtěla bych tímto poděkovat celému týmu dětského oddělení za péči o mého syna a také mě. Po skvělé zkušenosti s porodem u vás, jsme k vám jeli i při akutních potížích a opět nelituji. Pobyt v nemocnici se nám personál snažil co nejvíce zpříjemnit a vyjít vstříc, všichni byli ochotní a milí - na příjmu i oddělení. Co se týče přístupu k rodině, jste jedničky. V neposlední řadě chválím také kuchyni, kde odvádí skvělou práci.
 
Hezký den a děkujeme
Víteček s maminkou