Havířovská anesteziologie slaví 50 let

  • Název příspěvku: Havířovská anesteziologie slaví 50 let
  • Zdroj příspěvku: MF Dnes
  • Odkaz na zdroj:
Rok 2022 je pro oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny havířovské nemocnice významný, v září totiž oslaví své padesátileté jubileum. Na to, co všechno se za dlouhých padesát let na oddělení stalo, zavzpomíná současný primář oddělení MUDr. Robert Bocek, který sám toto oddělení vede přesně deset let.
 
Jaká zajímavost je spojená se vznikem vašeho oddělení?
Určitě se dá za zajímavost považovat to, že v době jeho vzniku, tedy před padesáti lety, bylo teprve šestým pracovištěm tohoto typu v tehdejším Československu. O to, že oddělení vzniklo, se největší mírou zasloužil jeho první primář MUDr. Milan Juchelka. Anesteziologii a resuscitaci se věnoval téměř šedesát let a v této oblasti u nás patřil ke špičce. V roce 1987 mu bylo uděleno čestné členství v České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny a následně se mu dostalo uznání za celoživotní práci v oboru a významný přínos k jeho rozvoji. Pana primáře si velmi vážím, je mým profesním vzorem a jsem velmi rád, že přijal pozvání na oslavu jubilea oddělení ARIM, které v Havířově máme právě díky němu.
 
Jaké je ohlédnutí za vašim oddělením v číslech?
Po primáři Juchelkovi oddělení dalších dvacet let vedl MUDr. Jiří Burša. I za jeho vedení se oddělení výrazně posunulo. Za celou dobu existence se na oddělení ARIM v Havířově vystřídalo více než 35 lékařů. V současné době máme našem pracovišti 12 lékařů na plný úvazek, 4 na zkrácený, téměř 40 všeobecných sester a několik členů pomocného personálu.
 
Jakým přístrojovým vybavením v současné době oddělení ARIM disponuje?
Oddělení prošlo významnou restrukturalizací. Přibyly nové jednotky jako anesteziologická ambulance, ambulance léčby chronické bolesti se stacionářem infuzní terapie, zotavovací pokoj a urgentní příjem. V roce 2006 se oddělení přestěhovalo do nových prostor a při této příležitosti bylo vybaveno špičkovou ventilační, monitorovací a dialyzační technikou. Dnes lůžková část disponuje sedmi plně vybavenými samostatnými boxy, určenými pro resuscitační a intenzivní péči. Je napojeno na centrální operační sály a urgentní příjem. Počet přijatých pacientů na lůžkové oddělení se pohybuje kolem 150 za rok, z toho 91-93 % je na umělé plicní ventilaci.
 
Změnilo se nějak vaše vybavení i na operačních sálech, kde uspáváte pacienty?
Ano! Anesteziologická část prošla modernizací při stavbě nových operačních sálů v roce 2003. Dnešní anesteziologické přístroje splňují nejpřísnější kritéria, především v oblasti monitorace a bezpečnosti, speciální vybavení nám umožňuje monitorovat kromě desítek parametrů dokonce i hloubku celkové anestézie, což bývalo v minulosti velmi obtížné.
 
Jaké druhy anestezie poskytujete?
Poskytujeme všechny dostupné typy anestezie, a to pro chirurgii, traumatologii, bariatrii, gynekologii a porodnictví, urologii, ortopedii, ORL, cévní chirurgii a množství rozličných diagnostických zákroků. Počet anestezií za rok se v posledních letech vyšplhal ke čtyřem a půl tisícům za rok.
 
Čím se naše oddělení proslavilo?
Bohužel neslavně známé a pro nás jedno z nejnáročnějších období bylo to, které se týkalo metanolové aféry v roce 2012. Lékaři našeho havířovského ARO jako první v ČR rozpoznali zákeřnou otravu metylalkoholem a celkem ošetřili 13 pacientů. V posledních třech letech samozřejmě, tak jako na jiných resuscitačních odděleních, dominovali i na našem pracovišti pacienti s COVID v té nejtěžší formě, která vyžadovala podporu životních funkcí. Naštěstí obě tato náročná období, stejně jako všechna ostatní, personál našeho oddělení zvládl na výbornou. Důkazem jsou nemocní s těžkým průběhem COVIDU, po otravě metanolem nebo jiném závažném onemocnění, kteří se po několikatýdenním pobytu v umělém spánku a kritickém stavu na ARIM s následnou několikaměsíční rehabilitaci na nás přijdou podívat. Bez nadsázky je to zároveň vždy ta největší odměna pro celý personál oddělení, když vidí, že úsilí nebylo marné a že boj o záchranu života se musí vést, dokud je sebemenší naděje.
 
Co plánujete do budoucna?
V současné době opět dochází k významným investicím do vybavení oddělení těmi absolutně nejmodernějšími přístroji, které jsou v oboru anesteziologie a intenzivní péče dostupné nejen na českém, ale na světovém trhu. Jednou z posledních žhavých novinek je pořízení elektrické impedanční tomografie, která umožní optimalizovat umělou plicní ventilaci kriticky nemocných pacientů s těžkým postižením plic. Nelze zapomenout ani na moderní systémy dezinfekce, a to ať už ozonem, nebo UV zářením, které pomáhají snížit riziko sekundárních nozokomiálních nákaz. A samozřejmě nejdůležitější jsou investice v personální oblasti, přes obrovský nedostatek kvalifikovaných zdravotníků na trhu se stále snažíme přijímat a školit nové lékaře a všeobecné sestry. V blízké budoucnosti plánujeme dále vybudování části pro následnou intenzívní péči a modernizaci zotavovací postanestetické jednotky, určené pro pacienty po operacích. Je toho hodně, co bychom si přáli, jsem rád za sebe i za své kolegy z ARIM oddělení, že se nám je i díky podpoře našeho vedení daří naplňovat.