Zákaz návštěv na oddělení ARIM z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Historie
Výstavba nemocnice začala v květnu roku 1964. Postupná realizace stavby nemocnice trvala více jak 5 let. První dva pavilony nemocnice, infekční a plicní, byly v provozu již od roku 1966 jako součást tehdejšího OÚNZ Karviná. Tato oddělení fungovala následující tři roky ve značně ztížených podmínkách bez návaznosti na služby komplementu, a zpočátku také bez hospodářské budovy s kuchyní a prádelnou, která byla dostavěna až v roce 1967. Slavnostní zahájení provozu celého nemocničního areálu se konalo v listopadu 1969. Účastnili se ho, mimo jiné, tehdejší náměstek ministra zdravotnictví prof. Dr. Karel Škovránik a první ředitel nemocnice MUDr. Karel Valenta. V tomto roce byl zahájen provoz 1. a 2. interny, chirurgie, oddělení klinické biochemie, urologie, porodnicko-gynekologického oddělení, dětského oddělení a radiodiagnostického oddělení. Poliklinika, která byla také součástí nemocnice, byla na tehdejší dobu velmi moderně stavebně i technicky řešena. Následujícího roku bylo otevřeno rehabilitační oddělení a oddělení patologie, které se nachází v samostatném pavilonu. V roce 1971 vzniklo oddělení ARO, které bylo následujících osm let jediným pracovištěm ARO v okrese Karviná. V dalších letech se v nemocnici začala provádět řada odborných výkonů: mimo jiné byla na hematologickém oddělení provedena první autotransfúze, byla poprvé využita diagnostická laparoskopie při gynekologických operacích, a bylo zahájeno provádění ultrazvukových vyšetření na oddělení RDG.

 

Druhým ředitelem nemocnice se stal v roce 1979 MUDr. Vladimír Peták, kterého v roce 1987 nahradila MUDr. Marie Procházková. V roce 1991 nastoupil na post ředitele MUDr. Milan Komár, a zároveň byla vybudována metabolická JIP, která byla součástí tehdejší interny. Mezi roky 1995 a 1996 vedl nemocnici MUDr. Živan Olšovský. Vybudování Centrálního příjmu v roce 1996 zkvalitnilo péči o pacienty v příjmové části nemocnice. V témže roce vystřídala tehdejšího ředitele ve vedení MUDr. Ema Večeřová, pozdější primářka infekčního oddělení. Počátkem devadesátých let byly postupně otevírány některé odborné ambulance – kožní, psychiatrická, ortopedická a ambulance pro klinickou imunologii a alergologii. Investice získané ze státních dotací byly využity na modernizaci stravovacího provozu a kotelny. Lůžková neurologie byla otevřena v roce 1998. Po roce 2000 byla vybudována pooperační JIP (nyní MOJIP), otevřeno lůžkové psychiatrické, rehabilitační a geriatrické oddělení. V roce 2004 byla otevřena nová přístavba s moderními operačními sály a centrální sterilizací a nemocnice získala titul „Baby friendly hospital“ (nemocnice přátelská k dětem). V nově zrekonstruovaných prostorách začalo fungovat v roce 2006 oddělení ARO. V témže roce byla v hale centrální budovy zřízena nemocniční lékárna. Multioborová jednotka intenzivní péče vznikla v roce 2008 a o rok později se do nových prostor v přízemí pavilonu „S“ přestěhovalo dialyzační středisko. Také bylo otevřeno nové pracoviště přípravy cytostatik při nemocniční lékárně a po rekonstrukci byla otevřena lůžková stanice 1. interny. V lednu roku 2010 byl do funkce ředitele jmenován Ing. Jan Ferenc. Začátkem roku 2010 byla otevřena Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžkové hematologické oddělení. Začátkem roku 2011 nemocnice získala akreditaci, která pro pacienty znamená zvýšení kvality poskytované péče a bezpečí při ošetření a pobytu v nemocnici. V roce 2011 byla rovněž ukončena tříletá rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu, která přinesla zvýšení kvality přípravy jídel jak pro pacienty, tak pro personál nemocnice a zároveň se zlepšily i pracovní podmínky pro zaměstnance stravovacího provozu. V roce 2012 byl slavnostně zahájen provoz nového ORL oddělení a ambulance, která slouží také jako pohotovostní. V tomtéž roce začala i rozsáhlá rekonstrukce všech budov nemocnice – zateplení a výměna oken za plastové. V areálu nemocnice se v letech 2012 a 2013, pod záštitou města Havířova a Moravskoslezského kraje, konala dvě sochařská sympozia, díky kterým zdobí nemocniční park nádherné kamenné a dřevěné sochy, které jsou součástí parkové klidové zóny.


V březnu roku 2013 se funkce ředitele nemocnice ujal Ing. Petr Kovařík. Nemocnice se stala součástí personální unie společně s nemocnicí Karviná-Ráj, obhájila akreditaci a získala prestižní Certifikát bezpečnosti a kvality, za dlouhodobé používání bezpečných zdravotnických prostředků. Komplexně zrekonstruovaný, moderní infekční pavilon, vybavený špičkovou lékařskou technologií a unikátním „bioboxem“, pro hospitalizaci pacientů nakažených vysoce infekční nemocí, byl slavnostně uveden do provozu v květnu 2014. V září stejného roku byl do provozu uveden také „Babybox“, schránka, do které mohou maminky anonymně odložit své miminko. O rok později prošlo rekonstrukcí chirurgické a interní oddělení. Nákladná realizace rekonstrukce geriatrického oddělení v roce 2016 ho proměnila v moderní oddělení s komfortním zázemím a špičkovými přístroji. V témže roce byl do funkce ředitele jmenován Bc. Josef Grochol, MBA a proběhla zatím poslední, úspěšná obhajoba akreditačního šetření. O rok později byla zrekonstruována a zmodernizována urologická ambulance, která současně dostala i nový ultrazvukový a urodynamický přístroj. V březnu roku 2017 nastoupil do funkce ředitele Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, kterého v srpnu  2019 vystřídal havířovský rodák Ing. Norbert Schellong, MPH. 


Od roku 2008 nemocnice investuje především do modernizace a obnovy přístrojové techniky. Finance na pořízení přístrojů, kromě vlastního rozpočtu, poskytuje Město Havířov i zřizovatel nemocnice – Moravskoslezský kraj.  Mimo jiné byl zakoupen nový mamograf a počítačový tomograf na radiodiagnostické oddělení, špičkový ultrasonografický přístroj na urologickou ambulanci, videokolonoskop pro gastroenterologickou ambulanci, nové rehabilitační přístroje, kardiotokograf na gynekologicko-porodnické oddělení, mobilní polohovací lůžka pro dětské pacienty. ORL ambulance v loňském roce získala revoluční přístroj pro komplexní vyšetření rovnováhy a stala se druhým místem v Moravskoslezském kraji, které dokáže vyšetřit všechny části rovnovážného ústrojí vnitřního ucha. V témže roce dostala urologická ambulance od soukromého dárce finance na pořízení videořetězce, který zpřesňuje vyšetření močového měchýře.  V dubnu roku 2021 zahájilo radiodiagnostické oddělení provoz nového skiagrafického přístroje, jehož pořízení stálo více jak 9 milionů korun z finančního rozpočtu kraje. O dva měsíce později byla na gynekologicko-porodnickém oddělení nainstalována porodní vana, která slouží k alternativním porodům do vody. Velmi důležitou událostí v životě nemocnice bylo zahájení provozu  magnetické rezonance. Rezonance dostala svůj vlastní a zbrusu nový pavilon umístěný za urgentním příjmem. V roce 2022 proběhla generální rekonstrukce psychiatrie a zatím posledními významnými událostmi bylo otevření zbrusu nové přístavby s dětskou JIP a rekonstrukce oddělení šestinedělí, které začaly fungovat koncem roku 2023.


Sestřičky havířovské nemocnice několikrát zvítězily v prestižní anketě Moravskoslezská sestra. Nemocnice se každoročně zapojuje do několika mezinárodních dní – u příležitosti mezinárodního Dne ledvin pořádá Dialyzační a nefrologické centrum bezplatná vyšetření ledvin. Gynekologicko-porodnické oddělení ve spolupráci s dětským oddělením pořádá svůj den otevřených dveří u příležitosti mezinárodního Dne rodiny. Od roku 2010 se v nemocnici pravidelně každým rokem koná „Den zdraví“, který je dnem otevřených dveří celé nemocnice, kdy si mohou zájemci nechat bezplatně a bez žádanky udělat různá vyšetření, zeptat se na rady lékařů a prohlédnout si i prostory nemocnice, kam se běžně podívat nemohou. I na jiných odděleních se pravidelně konají akce pro pacienty. Za nejmenšími pacienty chodí klauni, loutkoherci a hudebníci. Před vánoci chodí malé pacienty postrašit také Mikuláš s andělem a čertem v podání studentů Střední zdravotnické školy. Na návštěvu dětského oddělení přišla i řada známých osobností, např. Simona Stašová, Jiřina Bohdalová, Pavel Liška, Vendula Svobodová, Jana Švandová, Vlastimil Harapes, hokejisté AZ Havířov a další. Celou nemocnici si přijel prohlédnout prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. Na oddělení LDN pravidelně dobrovolníci z organizace ADRA připravují pacientům kávu. Vánoční svátky zpříjemňují pacientům na Oddělení klinické hematologie také dobrovolníci z Nadačního fondu Petra Novotného.
V průběhu let procházela nemocnice řadou vývojových etap, které ji formovaly až do současné podoby moderního a perspektivního zdravotnického zařízení, které zajišťuje služby pro více než 100 tisíc obyvatel Havířova a jeho okolí.