Současnost

Současnost

 

  • Nabízíme péči v medicínských oborech, jako je chirurgie, ARO, interna, pediatrie,  gynekologie a porodnictví, neurologie, urologie, ORL, infekční lékařství, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie, hematologie. Intenzivní péči věnujeme pacientům na Interní JIP a MOJIP. Následnou péčí se zabývá LDN.
  • Provozujeme  91 ambulancí a odborných poraden. Ambulantně ročně ošetříme zhruba 240000 pacientů.
  • Máme 440 lůžek, z toho 347 standardních, 36 intenzivních a 30 následné péče. Ročně je na nich hospitalizováno okolo 15000 pacientů
  • Disponujeme devíti moderními operačními sály, kde ročně naši lékaři provedou téměř 4500 operací.
  • Nově jsme zahájili provoz magnetické rezonance a zvýšili tak standard poskytovaných služeb.
  • Rodíme o stošest a budoucím maminkám nabízíme řadu nadstandardních služeb.
  • Provozujeme nadstandardně vybavenou nemocniční lékárnu.  
  • Pracuje u nás  1009 zaměstnanců. O pacienty se stará 182 lékařů a 682 nelékařských zdravotnických pracovníků, převážně sester.
 
Nemocnice i nadále prochází postupnou modernizací, jak z hlediska stavebního, tak i z pohledu technického a přístrojového vybavení. Během posledních let prošel rekonstrukcí vstupní vestibul nemocnice, naši zaměstnanci dostali nové šatny a byla vystavěna celá budova magnetické rezonance vybavená špičkovou zdravotnickou technikou.