HLASUJTE o cenu za společenskou odpovědnost

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN, které od roku 2017 každoročně uděluje Asociace společenské odpovědnosti. Jsou skvělou příležitostí pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu, neziskové organizace, školy i města, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje.

Letos se zapojila také naše nemocnice s jedinečným projektem "Zařízení pro úpravu zdravotnického odpadu". Do provozu jsme totiž jako první v České republice uvedli novou technologii STERILWAWE pro likvidaci nebezpečného odpadu, která funguje na bázi mikrovln a díky níž můžeme bezpečně likvidovat obvazy, pleny, jednorázové pláště a obleky, ale i použité jehly přímo v místě vzniku.

Výsledkem je velmi jemně rozmělněný suchý odpad se sníženou hmotností o asi 20 procent a objemem sníženým o 80 procent. A ten se může využít jako zdroj energie nebo třeba palivo pro cementárny.

Z podobné inovace těží i naše planeta. Objem i hmotnost odpadu je mnohem nižší a namísto třikrát týdně ho stačí z nemocnice odvážet jednou za měsíc. A to znamená mnohem méně emisí z výfukových plynů.

PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT V HLASOVÁNÍ O CENU ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. HLASOVAT MŮŽETE NA
TOMTO ODKAZU