Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

Oddělení v kostce

  • nachází se v přízemí traktu C, včetně expektačních boxů pro příjem, diagnostiku a intervenci pacienta
  • ambulance léčby chronické bolesti, léčba onkologických nemocí a nemoci páteře
  • stacionář infuzní terapie
  • zotavovací pokoj a emergency
  • špičková ventilační a monitorovací  technika
  • nejnovější injektomaty a infuzní pumpy
  • nejmodernější dezinfekční robot
  • lůžková část o sedmi plně vybavených boxech napojená na centrální operační sály  a emergency
  • léčba onkologických nemocí a nemoci páteře
  • prvotřídní anesteziologická technika včetně měření hloubky anestezie a bezpečné svalové relaxace
MUDr. Robert Bocek

MUDr. Robert Bocek

Primář

„Chci, aby naše oddělení ve svém dalším rozvoji zachovalo směr, který byl mými skvělými předchůdci, doktorem Juchelkou a Buršou, nastaven. Jsem přesvědčen, že vedoucí funkce mi v tom pomáhá“.

Hilda Dlouhopolská

Hilda Dlouhopolská

Vrchní sestra

"Anesteziologická ošetřovatelská péče o kriticky nemocné pacienty je dynamická disciplína, kladoucí důraz na vzdělání a zdokonalování praktických činností a dovedností nelékařského týmu zdravotníků v duchu Evidence based practice. Vést kolektiv nelékařů k poskytování kvalitní a bezpečné resuscitační péče je jednou z mých nejdůležitějších úloh".

Kontakty a informace

Pracoviště oddělení

Napsali jste o nás

Další recenze
„Dobrý den pane řediteli,   dovolte mi, abych se s vámi podělila o dojmy z mé hospitalizace v Nemocnici Havířov ve dnech 7. - 8. 11. 2022. Nastoupila jsem k vám na plánovanou operaci menisku kolene. Člověk, ač se snaží zůstat klidný, přichází do nemocnice pod stresem. Musím říct, že už na recepci příjmu ze mě strach opadl. Vládla tam atmosféra pohody.   Z přijetí na oddělení jsem měla úžasný dojem. Co se mi líbilo nejvíce? Lidský a laskavý přístup. Od samého začátku až do konce. O všem jsem vždy byla s dostatečným předstihem informovaná. Proto jsem zůstala po celou dobu klidná. Také cesta na sál pro mě byla příjemná, protože jedna ze sestřiček si celou cestu se mnou povídala.   Dalším překvapením pro mě byla nemocniční strava. Jídlo bylo nejen chutné, ale i krásně naservírované. Je vidět, že jsou v kuchyni profíci.   Závěrem bych vše shrnula do velké pochvaly: Děkuji za profesionální a zároveň milý přístup lékařům, kteří se podíleli na operaci: anesteziologovi MUDr. Ondřeji Kubienovi a mému ortopedovi MUDr. Tomáši Gongolovi.  Celému oddělení Chirurgie 1: všem sestřičkám, ošetřovatelkám a zejména staniční sestře Gabrieli Kubienové, Evě Skotákové a Beatě Palowské. Díky letí i celému personálu vaší kuchyně.   Srdečně zdravím Vás, celé vedení nemocnice a všechny zaměstnance. Jsem opravdu ráda, že jsem si vybrala právě vaši - naši nemocnici v Havířově.   Vaše věrná pacientka Bohdana Pufferová“

Napsali jste o nás

Další recenze
„Dobrý den pane řediteli,   dovolte mi, abych se s vámi podělila o dojmy z mé hospitalizace v Nemocnici Havířov ve dnech 7. - 8. 11. 2022. Nastoupila jsem k vám na plánovanou operaci menisku kolene. Člověk, ač se snaží zůstat klidný, přichází do nemocnice pod stresem. Musím říct, že už na recepci příjmu ze mě strach opadl. Vládla tam atmosféra pohody.   Z přijetí na oddělení jsem měla úžasný dojem. Co se mi líbilo nejvíce? Lidský a laskavý přístup. Od samého začátku až do konce. O všem jsem vždy byla s dostatečným předstihem informovaná. Proto jsem zůstala po celou dobu klidná. Také cesta na sál pro mě byla příjemná, protože jedna ze sestřiček si celou cestu se mnou povídala.   Dalším překvapením pro mě byla nemocniční strava. Jídlo bylo nejen chutné, ale i krásně naservírované. Je vidět, že jsou v kuchyni profíci.   Závěrem bych vše shrnula do velké pochvaly: Děkuji za profesionální a zároveň milý přístup lékařům, kteří se podíleli na operaci: anesteziologovi MUDr. Ondřeji Kubienovi a mému ortopedovi MUDr. Tomáši Gongolovi.  Celému oddělení Chirurgie 1: všem sestřičkám, ošetřovatelkám a zejména staniční sestře Gabrieli Kubienové, Evě Skotákové a Beatě Palowské. Díky letí i celému personálu vaší kuchyně.   Srdečně zdravím Vás, celé vedení nemocnice a všechny zaměstnance. Jsem opravdu ráda, že jsem si vybrala právě vaši - naši nemocnici v Havířově.   Vaše věrná pacientka Bohdana Pufferová“

Kariéra

Hledá do svého týmu nové lékaře a sestry

Chci být v týmu
Chci být v týmu
Jsme tým nemocnice Havířov
Jsme tým nemocnice Havířov

Uvízlo nám v sítích

3. 12. 2022 v 07:50

Děkujeme všem, kteří jste včera přišli podpořit naše Centrum hematoonkologie a klinické biochemie na 6. benefičním koncertě. Poděkování posíláme prostřednictvím tohoto záznamu vystoupení Beskydský slavík i všem účinkujícím hostům,… více »