MOJIP
MOJIP

Oddělení v kostce

 • individualizovaný přístup ke každému pacientovi
 • maximální potřebná péče
 • moderní lékařské a ošetřovatelské postupy
 • preference vědecky ověřených metod před překonanými tradicemi
 • prevence komplikací spojených se závažným stavem
 • důraz na brzký návrat k adekvátnímu funkčnímu stavu
 • oboustranná přátelská komunikace
 • plná informovanost pacienta
 • rodinní příslušníci pacienta jsou součástí týmu
 • respekt k přáním nemocného
 • doporučení a poradenství před propuštěním
 • maximalizace naplnění ERAS protokolu (snaha o časné zotavení pacientů po operacích)
MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

Primář

„Intenzivní péče v sobě zahrnuje jak nutnost rychlého adekvátního řešení, tak trpělivost a postupné naplňování dílčích cílů, které vedou nakonec ke zlepšení stavu a zotavení pacienta z komplikovaného průběhu nemoci. Právě tato kombinace různých postupů mě na této práci přitahuje.“

Mgr. Jana Richtarová, Ph.D.

Mgr. Jana Richtarová, Ph.D.

Vrchní sestra

„Cílem MOJIP je včas zachytit případné selhávání orgánů pacienta, diagnostikovat a adekvátně léčit. V životě často rozhodují vteřiny, na MOJIP jsem toho každodenní součástí.“

Kontakty a informace

Pracoviště oddělení

Napsali jste o nás

Další recenze
„Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s poděkováním a vděkem za návrat k relativně normálnímu životu, byť z počátku to nevypadalo vůbec dobře, všem Vašim zaměstnancům, s nimiž jsem měl možnost se při své léčbě setkat!  Nejsem zrovna člověkem, který by služeb našeho zdravotnictví využíval nějak přehnaně často, čímž chci naznačit, že mé dosavadní zkušenosti se současným zdravotním systémem jsou spíše mizivé (ostatně naposledy jsem ležel v nemocnici zhruba před 50 lety tehdy ještě coby teenager na dětském oddělení a shodou okolností právě ve Vaší, tedy Havířovské nemocnici), a nemám příliš možností to s čímkoliv srovnávat. Avšak  v protikladu k negativním zkušenostem některých pacientů v různých nemocnicích v ČR, se kterými se lze setkat jak ve sdělovacích prostředcích, tak i na sociálních sítích, v případě Vámi řízené nemocnice mě opravdu velice mile překvapil skutečně lidský přístup všech Vašich zaměstnanců k pacientům, s nimiž jsem se při svém léčení zde setkal. Na tomto místě nutno zdůraznit, že jsem se u Vás léčil konkrétně ve dnech 20.- 26.4.2023 na MOJIP a následně pak na chirurgickém oddělení 1-C ve dnech 26.4.- 5.5.2023. A právě k pracovníkům těchto oddělení směřuje můj hlavní dík a vděčnost za skvělý léčebný i prostě lidský přístup k pacientům. A samozřejmě, že neděkuji jen lékařům, ale i všem sestrám, sanitářům a sanitářkám, p. uklízečkám i všem těm, s nimiž jsem se ani nemusel potkat, a kteří svou každodenní mnohdy  zpovzdálí neviditelnou prací přispěli k mému postupnému návratu ke zdraví.  A protože se jich u mé postele prostřídalo opravdu hodně a není v mých silách si všechny zapamatovat a vyjmenovat a už vůbec ne jim osobně poděkovat, směřuji svá děkovná slova tedy především k Vám i primářům a vedoucím lékařům těchto oddělení, aby oni je tlumočili dál svým podřízeným zaměstnancům, tedy konkrétně p. primáři MUDr, Igoru Satinskému, Ph.D., p. primáři MUDr. Martinu Sedláčkovi, MBAce, vedoucímu lékaři MUDr. Davidu Zobačovi, p. MUDr. Olegu Slywkovi i staniční sestře Bc. Gabriele Kubienové a vrchní sestře Mgr. Soni Fojtíkové a ve svém výčtu nemohu opomenout ani naši nejoblíbenější a nejhodnější sestřičku - sluníčko paní Martinu Šebekovou, která kromě léčby leckdy přidávala i dobré slovo a veselou náladu.  Věřte, že není dost díků a slov vděčnosti, které bych jim chtěl a mohl vyjádřit, a proto volím tuto cestu a pevně věřím, že mé poděkování všem vyřídíte. Současně mé poděkování nemůže minout ani konkrétně Vás a kolektiv vedení nemocnice, který svou organizační a správní činností právě vytváří ony podmínky pro to, aby systém fungoval tak jak funguje, tedy dobře! Ještě jednou tedy všem obrovský dík a doufám, že můj zdravotní stav se bude nadále jen zlepšovat a nebudu již muset svou přítomností odčerpávat kapacity, abyste je mohli věnovat jiným pacientům... A pokud by to přesto bylo nezbytné, tak zase nejdříve až za 50 let :-D   S vděčností    L. S.    Dolní Lutyně, naposledy pacient chirurgie 1, pokoj č. 5   P.S. Protože jsem si na Vašich webových stránkách povšiml, že tam umísťujete poděkování od pacientů, nebráním se ani já takovéto formě díků, avšak zdvořile žádám o zachování diskrétnosti ve smyslu GDPR, tedy pokud by k tomu došlo, prosím o nahrazení mého plného jména iniciálami.“

Napsali jste o nás

Další recenze
„Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s poděkováním a vděkem za návrat k relativně normálnímu životu, byť z počátku to nevypadalo vůbec dobře, všem Vašim zaměstnancům, s nimiž jsem měl možnost se při své léčbě setkat!  Nejsem zrovna člověkem, který by služeb našeho zdravotnictví využíval nějak přehnaně často, čímž chci naznačit, že mé dosavadní zkušenosti se současným zdravotním systémem jsou spíše mizivé (ostatně naposledy jsem ležel v nemocnici zhruba před 50 lety tehdy ještě coby teenager na dětském oddělení a shodou okolností právě ve Vaší, tedy Havířovské nemocnici), a nemám příliš možností to s čímkoliv srovnávat. Avšak  v protikladu k negativním zkušenostem některých pacientů v různých nemocnicích v ČR, se kterými se lze setkat jak ve sdělovacích prostředcích, tak i na sociálních sítích, v případě Vámi řízené nemocnice mě opravdu velice mile překvapil skutečně lidský přístup všech Vašich zaměstnanců k pacientům, s nimiž jsem se při svém léčení zde setkal. Na tomto místě nutno zdůraznit, že jsem se u Vás léčil konkrétně ve dnech 20.- 26.4.2023 na MOJIP a následně pak na chirurgickém oddělení 1-C ve dnech 26.4.- 5.5.2023. A právě k pracovníkům těchto oddělení směřuje můj hlavní dík a vděčnost za skvělý léčebný i prostě lidský přístup k pacientům. A samozřejmě, že neděkuji jen lékařům, ale i všem sestrám, sanitářům a sanitářkám, p. uklízečkám i všem těm, s nimiž jsem se ani nemusel potkat, a kteří svou každodenní mnohdy  zpovzdálí neviditelnou prací přispěli k mému postupnému návratu ke zdraví.  A protože se jich u mé postele prostřídalo opravdu hodně a není v mých silách si všechny zapamatovat a vyjmenovat a už vůbec ne jim osobně poděkovat, směřuji svá děkovná slova tedy především k Vám i primářům a vedoucím lékařům těchto oddělení, aby oni je tlumočili dál svým podřízeným zaměstnancům, tedy konkrétně p. primáři MUDr, Igoru Satinskému, Ph.D., p. primáři MUDr. Martinu Sedláčkovi, MBAce, vedoucímu lékaři MUDr. Davidu Zobačovi, p. MUDr. Olegu Slywkovi i staniční sestře Bc. Gabriele Kubienové a vrchní sestře Mgr. Soni Fojtíkové a ve svém výčtu nemohu opomenout ani naši nejoblíbenější a nejhodnější sestřičku - sluníčko paní Martinu Šebekovou, která kromě léčby leckdy přidávala i dobré slovo a veselou náladu.  Věřte, že není dost díků a slov vděčnosti, které bych jim chtěl a mohl vyjádřit, a proto volím tuto cestu a pevně věřím, že mé poděkování všem vyřídíte. Současně mé poděkování nemůže minout ani konkrétně Vás a kolektiv vedení nemocnice, který svou organizační a správní činností právě vytváří ony podmínky pro to, aby systém fungoval tak jak funguje, tedy dobře! Ještě jednou tedy všem obrovský dík a doufám, že můj zdravotní stav se bude nadále jen zlepšovat a nebudu již muset svou přítomností odčerpávat kapacity, abyste je mohli věnovat jiným pacientům... A pokud by to přesto bylo nezbytné, tak zase nejdříve až za 50 let :-D   S vděčností    L. S.    Dolní Lutyně, naposledy pacient chirurgie 1, pokoj č. 5   P.S. Protože jsem si na Vašich webových stránkách povšiml, že tam umísťujete poděkování od pacientů, nebráním se ani já takovéto formě díků, avšak zdvořile žádám o zachování diskrétnosti ve smyslu GDPR, tedy pokud by k tomu došlo, prosím o nahrazení mého plného jména iniciálami.“

Kariéra

Hledá do svého týmu nové lékaře a sestry

Chci být v týmu
Chci být v týmu
Jsme tým nemocnice Havířov
Jsme tým nemocnice Havířov

Uvízlo nám v sítích