Urologie
Urologie

Oddělení v kostce

  • lůžková stanice se nachází ve 3. patře traktu D 
  • věnujeme se diagnostice a léčbě inkontinence
  • provádíme méně invazivní endoskopické a laparoskopické výkony
  • řešíme problematiku močových kamenů
  • léčíme nádorová a zánětlivá onemocnění
  • po konzultaci s lékařem provádíme sterilizaci u mužů
  • léčíme zbytnění prostaty a jiné urologické potíže
  • novinkou je ošetření prostaty párou. Při léčbě zbytnělé prostaty nově využíváme technologii Rezūm™, která k úlevě od příznaků spojených se zbytnělou prostatou využívá přirozenou energii vodní páry. Tato metoda je vázána na konzultaci s urologem a není hrazena z veřejného zdravotního pojištění
  • léčíme rozšířené spektrum onko-urologických onemocnění (PSA – prostatický specifický antigen)
  • využíváme nejmodernější diagnostické a intervenční metody – např. fůzně naváděná sonografie, MRI apod.
MUDr. Josef Kopecký

MUDr. Josef Kopecký

Primář

„Mezi nejčastější nádorová onemocnění mužů patří rakovina prostaty. Nejen tato nemoc a její vysoké statistiky nemocnosti, nás motivují k výsledkům a budování kvalitního zázemí pro naše pacienty.“

Bc. Iva Pastrnková

Bc. Iva Pastrnková

Vrchní sestra

„V 19. století v moravském Fulneku Leopold rytíř von Dittel založil urologii jako samostatný obor. Poskytování špičkové péče urologickým pacientům po další tři staletí na moravské půdě je historie, kterou píšeme.“

Kontakty a informace

Pracoviště oddělení

Napsali jste o nás

Další recenze
„Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou chtěla poděkovat za nadstandardní přístup, péči a léčbu mého tatínka Richarda Lasáka. Po celé roky léčby byl přístup lékařů i sestřiček a vůbec celého personálu profesionální, lidský a vždy velmi vstřícný… Děkuji nejen MUDr. Petru Mikulovi, ale i všem lékařům, sestřičkám, zvlášť Petře Polákové a dalšímu personálu na hematologickém oddělení i na ambulanci ve vaší nemocnici.Velmi si vážím jejich nelehké a vyčerpávající práce, obětavosti při hospitalizacích a zájmu, který vždy všichni měli při těžkých stavech tatínka i za roky trvající péči v této ambulanci. Připojuji také poděkování primáři urologie MUDr. Josefu Kopeckému za jeho roky trvající odbornou pomoc a vstřícný přístup a také MUDr. Lence Kotlářové, za její pomoc a ochotu, ona byla zvlášť vždy velkou oporou tatínkovi i celé rodině. Tatínek dokončil svůj život doma 29.9.2022 v kruhu nejbližších. Poděkování patří také zaměstnancům hospicové péče sv. Kryštofa za jejich obětavou pomoc. Zůstanou nám navždy vzpomínky na tyto lékaře a sestřičky, kteří dělají dál svou práci s láskou a velmi lidský přístupem k nemocným pacientům. DĚKUJEME. V úctě dcera Marcela Krůpová“

Napsali jste o nás

Další recenze
„Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou chtěla poděkovat za nadstandardní přístup, péči a léčbu mého tatínka Richarda Lasáka. Po celé roky léčby byl přístup lékařů i sestřiček a vůbec celého personálu profesionální, lidský a vždy velmi vstřícný… Děkuji nejen MUDr. Petru Mikulovi, ale i všem lékařům, sestřičkám, zvlášť Petře Polákové a dalšímu personálu na hematologickém oddělení i na ambulanci ve vaší nemocnici.Velmi si vážím jejich nelehké a vyčerpávající práce, obětavosti při hospitalizacích a zájmu, který vždy všichni měli při těžkých stavech tatínka i za roky trvající péči v této ambulanci. Připojuji také poděkování primáři urologie MUDr. Josefu Kopeckému za jeho roky trvající odbornou pomoc a vstřícný přístup a také MUDr. Lence Kotlářové, za její pomoc a ochotu, ona byla zvlášť vždy velkou oporou tatínkovi i celé rodině. Tatínek dokončil svůj život doma 29.9.2022 v kruhu nejbližších. Poděkování patří také zaměstnancům hospicové péče sv. Kryštofa za jejich obětavou pomoc. Zůstanou nám navždy vzpomínky na tyto lékaře a sestřičky, kteří dělají dál svou práci s láskou a velmi lidský přístupem k nemocným pacientům. DĚKUJEME. V úctě dcera Marcela Krůpová“

Kariéra

Hledá do svého týmu nové lékaře a sestry

Chci být v týmu
Chci být v týmu
Jsme tým nemocnice Havířov
Jsme tým nemocnice Havířov

Uvízlo nám v sítích

26. 1. 2023 v 09:25

Milé dámy, byly jste někdy na mamografickém vyšetření? více »